Ogłoszenie z dnia 18.09.2020 roku

Przetarg ofertowy na wykonanie Analizy hydraulicznej
zładu grzewczego PEC Lubań.

Szanowni Państwo,

KAPE S.A. w ramach projektu ELENA finansowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny, realizuje projekt pod nazwą "Modernizacje systemu ciepłowniczego w Lubaniu polegającą na zmianie istniejącej infrastruktury wytwórczej i zastępowanie jej źródłami opartymi o technologie nie węglowe".

Jeden z etapów projektu obejmuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych sieci cieplnej w taki sposób, aby umożliwiły one trwale odłączenie ciepłowni węglowej przy ul. Torowej 18 w Lubaniu. Realizacja tego zadania(trwałe odłączenie kotłowni śródmieście), zgodnie z oceną PEC Lubań, wymaga przeprowadzenia wielu prac modernizacyjnych sieci cieplnej. Wstępnie zostały wytypowane następujące zadania:

 

 


Nr zadania projekt.

Zadanie projektowe

Odcinek sieci

Średnica

Długość

 


1

2

3

4

5

 


1.

Spinka nitka C – od kotłowni Śródmieście do spięcia przy garażach ul. Hutnicza

K. Śródmieście - S3C

Dn 200

132

 


S3C - ul. Torowa

Dn 150

300

 


ul. Torowa - Spięcie Hutnicza

Dn 125

30

 


2.

Spięcie S10A - Pl. 3-go Maja 4

S10A - S7B6

Dn 150

250

 
3.

Piramowicza - Lompy

S3A1-Piramowicza

Dn 150

140S3A - S4A

Dn 50

60S2A1-Pl. Lompy 4

Dn 150

454.

P 1- Esperantystów

P1-P1/1A

Dn 150

73P1/3-P1/5

Dn 150

323P1/5 - Królowej Jadwigi 1

Dn 50

37P1/5 - Esperantystów 25

Dn 100

815.

S6B-S7B

S7B - Tkacka 7

Dn 150

50Tkacka 7 - S6B

Dn 150

36S6B - Tkacka 27

Dn 80

206

S10A - S9A

S10A - S9A

Dn 125

1067

P3G - Sikorskiego

P3G - Sikorskiego

Dn 125

2208.

Piast - Komora Łużycka

Piast - Komora Łużycka

Dn 300

1153 

Razem

 

 

3 056Bliższe informacje graficzne, załączone są również w pliku Excel – „Zakresy prac projektowych”.


Zakresy prac projektowych PEC Lubań  

Załączamy przykładową umowę.


Przykładowa umowa PEC Lubań

Przedmiotem tej analizy hydraulicznej zładu grzewczego jest wytypowanie odcinków niezbędnych do modernizacji lub wymiany, w tym analiza zasadności prac na odcinkach wskazanych w tabeli powyżej. 

Bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych o przedstawienie oferty na realizację wyżej wymienionego zadania (dopuszczamy możliwość realizacji etapowej). W każdym przypadku, prosimy o określenie zakresu, wartości oraz terminu wykonania danego etapu i całości zadania. Oferty prosimy składać mailowo na adres lszymanski@kape.gov.pl do dnia 9.10.2020 roku do godz. 13:00. Ostateczny wybór Wykonawcy nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji cenowych, które są planowane tydzień po okresie składania ofert.

Z poważaniem,

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.