Przemysł

optymalizacja energetyczna zakładów przemysłowych

Doradzamy jak zoptymalizować gospodarkę energetyczną w zakładach przemysłowych, sieciach ciepłowniczych i elektroenergetycznych oraz w przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych.

doradztwo i wsparcie w efektywnym zarządzaniu energią W PRZEDSIĘBIORSTWACH

wsparcie przedsiębiorstw w zarządzaniu energią

 

Obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw

 

Audyty energetyczne wraz ze szkoleniem i certyfikacją audytorów zakładowych

 

Audyty efektywności energetycznej

 

Audyty oświetlenia

 

Odoo image and text block

audyty efektywności energetycznej pod system białych certyfikatów

Identyfikujemy przedsięwzięcia, które pozwalają ubiegać się o białe certyfikaty oraz świadczymy kompleksowe usługi zarówno w zakresie wykonywania niezbędnych audytów efektywności energetycznej, jak i składania wniosków. 
Wieloletnie doświadczenie, które wyniosło nas na pozycję lidera wśród firm doradczych ubiegających się o przyznanie białych certyfikatów, pozwala nam współpracować z Klientami w formule "SUCCESS FEE" - wynagrodzenie otrzymujemy dopiero po uzyskaniu przez naszych Klientów świadectw efektywności energetycznej. Dowiedz się więcej na temat Systemu białych certyfikatów.

Obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw 

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw w oparciu o normę PN-EN 16247. Nasze audyty spełniają wymogi obowiązkowego audytu według Ustawy o efektywności energetycznej. Standardowy raport z obejmuje:

  • szczegółową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie,

  • procesy technologiczne oraz instalacje pomocniczych - obiekty budowlane,

  • transport,

  • identyfikację obszarów znaczących strat,

  • propozycje możliwości poprawy efektywności energetycznej Wskazany zakres audytu może zostać rozszerzony oraz dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

audyty na potrzeby pozyskania środków zewnętrznych

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej niezbędne do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, m.in. środków unijnych. Takie opracowania zawierają analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, a także informacje o opłacalności ekonomicznej i wielkości oszczędności energii możliwej do uzyskania.

wdrażanie systemu zarządzania energią ISO 50001  

Norma ISO 50001 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania energią, szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach, które cechują się wysoką konsumpcją energii. Istotą systemu jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii oraz odpowiednie zarządzanie zużyciem energii w tych obszarach. Oferujemy usługę kompleksowego wdrażania wymagań normy ISO 50001 oraz ich integrację z istniejącymi systemami zarządzania, umożliwiając tym samym redukcję zużycia energii, a co za tym idzie – obniżenia kosztów przedsiębiorstwa.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Audyty oświetlenia

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej oświetlenia w oparciu o inwentaryzację sprzętu oświetleniowego dokonaną w trakcie wizji lokalnej w zakładzie. Eksperci KAPE zbierają informacje na temat sposobu pracy zakładu - specyficznych wymagań wynikających z charakteru jego pracy, a także analizują dostępną dokumentację techniczną. Pozyskane informacje służą do stworzenia propozycji modernizacji systemu oświetlenia ściśle dostosowanej do potrzeb zakładu. Pozwala ona obniżyć koszty energii elektrycznej oraz poprawić bezpieczeństwo pracowników..

w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z
markiem litwinowiczem