Przemysł

optymalizacja energetyczna zakładów przemysłowych

Doradzamy jak zoptymalizować gospodarkę energetyczną w przedsiębiorstwach.


Obowiązkowy 
audyty energetyczny 
dużego przeds
iębiorstwa


audyt efektywności energetycznej do uzyskania białych certyfikatów

 


POMOC PRZY WDROŻENIU
SYSTEMu ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
W OPARCIU O ISO 50001

 


Audyt PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
I ENERGETYCZNYCH

obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa


W związku z wprowadzeniem przez Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw oferujemy wykonanie audytów w oparciu o normę PN-EN 16247. Standardowy raport z audytu obejmuje m.in. szczegółową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie w obszarach procesów, budynków oraz transportu a także identyfikację obszarów znaczących strat i propozycje możliwości poprawy efektywności energetycznej. Wskazany zakres audytu może zostać rozszerzony oraz dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Kolejny audyt należy przeprowadzić w 2021.

                                                                                                                            Dowiedz się więcej na temat audytu energetycznego przedsiębiorstwa >


audyt efektywności energetycznej do uzyskania białych certyfikatów


Identyfikujemy przedsięwzięcia, które pozwalają ubiegać się o białe certyfikaty oraz świadczymy kompleksowe usługi zarówno w zakresie wykonywania niezbędnych audytów efektywności energetycznej, jak i składania wniosków. Mając wieloletnie doświadczenie w realizacji procesu pozyskiwania białych certyfikatów proponujemy kompleksową usługę a wynagrodzenie ustalamy i rozliczamy na zasadzie "success fee".

                                                                                                                                                                  Dowiedz się więcej na temat białych certyfikatów >


wdrOżEnie systemu zarządzania energią ISO 50001


Norma ISO 50001 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania energią, szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach, które cechują się wysoką konsumpcją energii. Istotą systemu jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii oraz odpowiednie zarządzanie zużyciem energii w tych obszarach celem obniżenia ich energochłonności. Oferujemy usługę kompleksowego wdrożenia wymagań normy ISO 50001 oraz ich integrację z istniejącymi systemami zarządzania, umożliwiając tym samym redukcję zużycia energii, a co za tym idzie – obniżenia kosztów prowadzenia działalności.

                                                                                                                                                                                    Dowiedz się więcej na temat ISO 50001 >


audyty procesów technologicznych i energetycznych


Wykonujemy audyty, analizy, opracowania dotyczące procesów technologicznych, energetycznych, elektroenergetycznych niezbędne do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, m.in. środków unijnych. Takie opracowania zawierają analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, a także informacje o opłacalności ekonomicznej i wielkości oszczędności energii możliwej do uzyskania.


Chcesz wykonać audyt i być w zgodzie z przepisami?

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.