Odoo - Sample 1 for three columns


Odoo - Sample 2 for three columns


Odoo - Sample 3 for three columns


 

Promocja korzystnych warunków dla stworzenia rynku biopaliw w wybranych krajach członkowskich 

Krajowy system szkolenia i certyfikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii OŹE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną 

Rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy dotyczącej etykietowania urządzeń gospodarstwa domowego wśród decydentów, wytwórców i sprzedawców AGD

Odoo - Sample 1 for three columns


Odoo - Sample 2 for three columns


Odoo - Sample 3 for three columns

Najlepsze europejskie praktyki dotyczących etykietowania sprzętu gospodarstwa domowego oraz wspiercie dla prawidłowego wdrażania nowego systemu etykietowania 

Wsparcie władz lokalnych w procesie przystępowania do Porozumienia Burmistrzów oraz realizacji jego zapisów

Działania polegajace na monitoringu realizacji oraz rozpowszechnianiu  wyników projektów zrealizaowanych w ramach w ramach projektu CONCERTO 6. Programu Ramowego

 

Odoo - Sample 1 for three columns


Odoo - Sample 2 for three columns


Odoo - Sample 3 for three columns


Rozwój rynku  w kierunku zastosowań energooszczędnych rozwiązań tzw. inteligentnego oświetlenia ulicznego i drogowego.

Wypracowanie i wdrożenie standardów gwarantujących efektywność funkcjonowania słonecznych urządzeń grzewczych w pięciu nowych krajach członkowskich UE

Optymalne planowanie energetyczne na poziomie gminy w Polsce

Odoo - Sample 1 for three columns

 

 

Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns


Europejska kampania na rzecz promocji efektywnych energetycznie zachowań kierowców

Ruszyło szkolenie dla instruktorów chcących uczyć ekojazdy.

Rozwijanie zdolności porozumiewania się w różnych sytuacjach zawodowych na tematy związane z problematyką energetyczną


Odoo - Sample 2 for three columns

Odoo - Sample 3 for three columns

EEE-NMC

Einstein

 Ekologiczny Hotel

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

EN2-Energosąsiedztwa2

 Energy Trophy+

 Enerlin

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

Esoli

eu-deep

Eurem

Odoo - Sample 1 for three columnsOdoo - Sample 3 for three columns


Green Gas Grids

Green Labels Purchase

Kids4Future


Odoo - Sample 2 for three columns


Odoo - Sample 3 for three columns

KITH

Konkurs PTE

Konkurs Dla Gmin


Odoo - Sample 3 for three columns


New Green Light

NZB2021

  Odyssee Mure 2010

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns


PEMP

Procura

Proefficiency

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

PromoBio

PromoScene

Request

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns


SmartRegions

Solid-Der

StarBus

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns


Synergy+

ThERRA

Energooszczędne 4 Kąty

Odoo - Sample 1 for three columns


Odoo - Sample 2 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns

GreenFoods

Biogazownie

Transparense

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 2 for three columns


Odoo - Sample 3 for three columns


Gospodarka Niskoemisyjna

Niska Emisja

Odyssee-Mure 2012

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns


ENACT

Biomass Policies

Koalicja

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 2 for three columnsEnspol

FROnT