SZUKAMY LUDZI Z DOBRĄ ENERGIĄ!

Dołącz do nas!

Wyślij CV

pROJEKTANT DS. CIEPŁOWNICTWA

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy na pełen etat nowego pracownika, którzy dołączy do naszej organizacji na stanowisku: 
Projektanta ds. ciepłownictwa

Zakres obowiązków:

Opracowywanie koncepcji i dokumentacji projektowych modernizacji ciepłowni  o wielkości od 1 do 60 MW z ich dostosowaniem do wymogów wynikających z dyrektyw MCP, LCP oraz  innych  niezbędnych dla uzyskania  statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Wymagania:

biegła i potwierdzona umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD (Autocad, Archicad, mile widziany Revit),
ukończone studia politechniczne w zakresie inżynierii środowiska ze specjalnością ciepłownictwo (nie wymagane ale mile widziane również na stanowisku asystenta),
doświadczenie w projektowaniu źródeł ciepła o zróżnicowanych charakterze (kogeneracja gazowa, biomasa, RDF, OZE),
wymogiem na stanowisku projektanta (nie dotyczy asystenta) jest posiadanie  uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
dodatkowym atutem jest znajomość rynku ciepłowniczego i ewentualny staż pracy w tym sektorze,
prawo jazdy kat. B i gotowość odbywania częstych podróży,
łatwość pozyskiwania i utrzymywania relacji z klientami.

Oferujemy:

umowę o pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku doradztwa i usług z obszaru efektywności energetycznej,
elastyczny czas pracy,
przyjazną atmosferę w pracy,
możliwość podnoszenia swoich kompetencji (udział w projektach, szkoleniach),
niezbędne narzędzia pracy,
prywatną opiekę medyczną i kartę FitProfit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres

Wysyłając CV wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO). 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną:
1. Administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:Odbiorcami danych osobowych przekazanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
5. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.6. Kandydatom przysługują następujące uprawnienia:
•    prawo dostępu do treści swoich danych
•    prawo do sprostowania (poprawienia treści) swoich danych,
•    prawo do usunięcia swoich danych w sytuacji kiedy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
•    prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
•    prawo do przenoszenia danych,
•    prawo wniesienia sprzeciwu,
7. Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

Zapoznałem się z Polityką prywatności i wykorzystywaniem plików cookies https://www.kape.gov.pl/page/polityka-prywatnosci-i-cookies