POzyskiwanie finansowania

Pomagamy znaleźć środki na inwestycje ekologiczne

Skontaktuj się z nami
KAPE posiada wieloletnie doświadczenie  w doradztwie technicznym, finansowym i edukacyjnym w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Oferujemy kompleksowe wsparcie przy pozyskaniu dofinansowania na realizacje inwestycji.
Odoo image and text block

regionalne programy operacyjne

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) jest dokumentem stworzonym odrębnie dla każdego województwa w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb, planów rozwoju oraz sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru.

Każdy RPO określa główne osie priorytetowe, w ramach których udzielane jest wsparcie unijne

Czytaj więcej... 

finansowanie oze

Specjalizujemy się w doradztwie dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

kodeks postępowania epc

Europejski Kodeks postępowania w dziedzinie umów o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contracting Code of Conduct) zwany Kodeksem EPC jest zbiorem wartości i zasad, uważanych za najważniejsze dla pomyślnego, profesjonalnego i przejrzystego wdrażania projektów EPC (ang. Energy Performance Contracting) w krajach europejskich.

Czytaj więcej...

esco - inwestycje finansowane przez stronę trzecią

Umowy z gwarancją oszczędności tzw. umowy EPC (ang. Energy Performance Contracting) opierają się o zasadę zwrotu kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów energii.

Odoo text and image block