POzyskiwanie finansowania

Pomagamy znaleźć środki na inwestycje efektywnościowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz krajowych na przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Łączymy wiedzę techniczną oraz ekonomiczną w celu optymalnego planowania przedsięwzięć oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Pomagamy na każdym etapie realizacji projektu: sporządzamy dokumentacje techniczne zapewniające optymalizację przedsięwzięcia, analizujemy możliwe źródła finansowania oraz określamy potencjał otrzymania dofinansowania przez Beneficjenta i przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną. Doradzamy w trakcie realizacji i  rozliczania projektów inwestycyjnych  oraz  przygotowujemy raporty  z osiągniętych efektów po zakończeniu przedsięwzięcia. 100 wniosków o dofinansowanie

Przygotowaliśmy blisko 100 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

300 zweryfikowanych dokumentacji 

Z weryfikowaliśmy ponad 300 dokumentacji aplikacyjnych. Skutecznie złożyliśmy około 300 wniosków przetargowych o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów, dla naszych Klientów.

WSPÓŁPRACA w projektach


Współpracujemy zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi. Przygotowujemy projekty związane z obiektami publicznymi, mieszkalnymi, usługowymi oraz przemysłowymi, a także instalacjami i urzędami technicznymi.


Informacje o aktualnych programach i naborach, zarówno ogólnopolskich,
jak i regionalnych można znaleźć na:

LinkedIn 

 

BIAŁE CERTYFIKATY

Dowiedz się więcej >

AUDYT POD DOFINANSOWANIA

Dowiedz się więcej >

AKTUALNOŚCI

Dowiedz się więcej >

Odoo image and text block

kodeks postępowania epc

Europejski Kodeks postępowania w dziedzinie umów o poprawę efektywności energetycznej  (ang. Energy Performance Contracting Code of Conduct)
zwany Kodeksem EPC jest zbiorem wartości i zasad, uważanych za najważniejsze dla pomyślnego, profesjonalnego i przejrzystego wdrażania w krajach europejskich
projektów EPC (ang. Energy Performance Contracting).

Czytaj więcej...

esco - inwestycje finansowane przez stronę trzecią

Typowy projekt EPC jest przygotowywany przez przedsiębiorstwo usług energetycznych ESCO (ang. Energy Saving Company lub Energy Service Company)

Odoo text and image block
 

  Z nami oszczędzisz czas, energię i pieniądze