POzyskiwanie finansowania

Pomagamy znaleźć środki na inwestycje efektywnościowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz krajowych na przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Łączymy wiedzę techniczną oraz ekonomiczną w celu optymalnego planowania przedsięwzięć oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Pomagamy na każdym etapie realizacji projektu: sporządzamy dokumentacje techniczne zapewniające optymalizację przedsięwzięcia, analizujemy możliwe źródła finansowania oraz określamy potencjał otrzymania dofinansowania przez Beneficjenta i przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną. Doradzamy w trakcie realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych oraz przygotowujemy raporty z osiągniętych efektów po realizacji przedsięwzięcia.


100 wniosków o dofinansowanie

Przygotowaliśmy blisko 100 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

300 zweryfikowanych dokumentacji 

Zweryfikowaliśmy ponad 300 dokumentacji aplikacyjnych. Skutecznie złożyliśmy około 300 wniosków przetargowych o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów, dla naszych Klientów.

WSPÓŁPRACA w projektach


Współpracujemy zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi. Przygotowujemy projekty związane z obiektami publicznymi, mieszkalnymi, usługowymi oraz przemysłowymi, a także instalacjami i urzędami technicznymi.

informacje o aktualnych programach i naborach, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych można znaleźć na

facebooku, twitterze i linked in

TWITTER

 

DOTACJE

Dowiedz się więcej

KREDYTY I POŻYCZKI

Dowiedz się więcej

DORADZTWO

Dowiedz się więcej

BIAŁE CERTYFIKATY

Dowiedz się więcej

AUDYT POD DOFINANSOWANIA

Dowiedz się więcej

MONITORING UZYSKANYCH EFEKTÓW

Dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI

Dowiedz się więcej

Odoo image and text block

kodeks postępowania epc

Europejski Kodeks postępowania w dziedzinie umów o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contracting Code of Conduct) zwany Kodeksem EPC jest zbiorem wartości i zasad, uważanych za najważniejsze dla pomyślnego, profesjonalnego i przejrzystego wdrażania projektów EPC (ang. Energy Performance Contracting) w krajach europejskich.

Czytaj więcej...

esco - inwestycje finansowane przez stronę trzecią

Umowy z gwarancją oszczędności tzw. umowy EPC (ang. Energy Performance Contracting) opierają się o zasadę zwrotu kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów energii.

Odoo text and image block