POzyskiwanie finansowania

Pomagamy znaleźć środki na inwestycje efektywnościowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz krajowych na przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Łączymy wiedzę techniczną oraz ekonomiczną w celu optymalnego planowania przedsięwzięć oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Pomagamy na każdym etapie realizacji projektu: sporządzamy dokumentacje techniczne zapewniające optymalizację przedsięwzięcia, analizujemy możliwe źródła finansowania oraz określamy potencjał otrzymania dofinansowania przez Beneficjenta i przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną. Doradzamy w trakcie realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych oraz przygotowujemy raporty z osiągniętych efektów po realizacji przedsięwzięcia.


100 wniosków o dofinansowanie

Przygotowaliśmy blisko 100 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

300 zweryfikowanych dokumentacji 

Zweryfikowaliśmy ponad 300 dokumentacji aplikacyjnych. Skutecznie złożyliśmy około 300 wniosków przetargowych o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów, dla naszych Klientów.

WSPÓŁPRACA w projektach


Współpracujemy zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi. Przygotowujemy projekty związane z obiektami publicznymi, mieszkalnymi, usługowymi oraz przemysłowymi, a także instalacjami i urządzeniami technicznymi.

informacje o aktualnych programach i naborach, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych można znaleźć na

facebooku, twitterze i linked in

TWITTER

 

Odoo image and text block

regionalne programy operacyjne

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) jest dokumentem stworzonym odrębnie dla każdego województwa w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb, planów rozwoju oraz sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru.

Każdy RPO określa główne osie priorytetowe, w ramach których udzielane jest wsparcie unijne

Czytaj więcej... 

finansowanie oze

Specjalizujemy się w doradztwie dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

kodeks postępowania epc

Europejski Kodeks postępowania w dziedzinie umów o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contracting Code of Conduct) zwany Kodeksem EPC jest zbiorem wartości i zasad, uważanych za najważniejsze dla pomyślnego, profesjonalnego i przejrzystego wdrażania projektów EPC (ang. Energy Performance Contracting) w krajach europejskich.

Czytaj więcej...

esco - inwestycje finansowane przez stronę trzecią

Umowy z gwarancją oszczędności tzw. umowy EPC (ang. Energy Performance Contracting) opierają się o zasadę zwrotu kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów energii.

Odoo text and image block