energia od Nowa

Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (LIFE_WZROST_PL)

O PROJEKCIE

Celem projektu jest zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa, w tym klasy politycznej, że polityka klimatyczna jest naszą szansą na rozwój, a nie zagrożeniem.

Działania przeprowadzane w ramach projektu:

  • szerokie opracowanie zawierające informacje m.in. dotyczące odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zmian klimatu, 

  • film dokumentalny o potencjale polityki klimatycznej w Polsce.


Więcej na stronie www.energiaodnowa.pl

kontakt

Marta szymczak


Kierownik projektu

e-mail:  mszymczak@kape.gov.pl