Odoo image and text block

odnawialne źRódła energii

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla samorządów oraz podmiotów gospodarczych planujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  dla gmin, budownictwa i rolnictwa

  Dla Gmin

  Oferujemy wykonywanie studiów wykonalności i analiz wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii przez poszczególne technologie, w oparciu o bazę danych technologii oraz dystrybutorów w Polsce. Dysponujemy również zapleczem merytorycznym, w przygotowaniu programów konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń.

  Dla Budownictwa

  Wspieramy inwestorów w projektowaniu oraz instalacji technologii energetyki odnawialnej
  - Wsparcie w projektowaniu oraz instalacji technologii energetyki odnawialnej,
  - Dysponujemy bazą produktów i dystrybutorów technologii energetyki odnawialnej,
  - Poszukiwanie i pozyskiwanie partnerów krajowych i międzynarodowych do wspólnego przygotowania wniosków i realizacji projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii,
  - Przygotowywanie i udział w projektach inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii elektrycznej, ciepła/chłodu i innych nośników energii z wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii,
  - Opracowywanie wniosków do różnych funduszy w zakresie wsparcia inwestycji OŹE,
  - Przygotowanie merytoryczne programów konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń w zakresie OŹE,
  - Organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń w zakresie OŹE,
  - Przygotowanie i dystrybucja informacji i materiałów prasowych na temat wykorzystania OŹE w budownictwie.

  Dla Rolnictwa

  Oferta KAPE wsparcia rolników w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii obejmuje następujące zagadnienia:
  - wykorzystanie Odnawialny Źródeł Energii w gospodarstwach rolnych,
  - pomoc w znalezieniu najtańszego operatora sieci elektro-energetycznej,
  - szkolenia dla dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska