dokumenty strategiczne  dla samorządów

 

Skontaktuj się z nami >

Wsparcie samorządów w projektach środowiskowych

Pomagamy samorządom w opracowaniu planów związanych z gospodarką niskoemisyjną i zaopatrzeniem w nośniki energii oraz w przygotowaniu koncepcji monitorowania zużycia energii. Przeprowadzamy inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła i opracowujemy mapy emisji zanieczyszczeń. Wdrażamy wypracowane przez nas rozwiązania i narzędzia pomagające w procesie zarządzania energią na szczeblu lokalnym (np. narzędzie do przygotowania optymalnego modelu planowania energetycznego).
Odoo - Sample 1 for three columns

plany gospodarki niskoemisyjnej

Oferujemy samorządom wypracowane przez nas rozwiązania i narzędzia pomagające w procesie zarządzania energią na szczeblu lokalnym (np. narzędzie do przygotowania optymalnego modelu planowania energetycznego).

Czytaj więcej...

Odoo - Sample 2 for three columns

monitoring efektów

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, każdy Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS), zobowiązany jest do monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego przez okres 5 lat po zakończeniu przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...
Odoo - Sample 3 for three columns

Działania nieinwestycyjne

Prowadzimy szkolenia dla przedstawicieli Władz Lokalnych, mieszkańców oraz przedsiębiorców z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dostępnych źródeł dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych oraz krajowych, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych oraz konkursów promujących działania mające na celu ograniczenie zmian klimatu,monitoring zarządzania energią w gminach.

Czytaj więcej...

Broszura

Gospodarka niskoemisyjna


Zobacz pełna ofertę dla gospodarki niskoemisyjnej