Odnawialne źródła energii (OZE)

 


Pomagamy na każdym etapie inwestycji w OZE

Inwestycje w oze

Dobrze zaplanowane i zrealizowane inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą nie tylko wymierne efekty ekologiczne, ale wpływają na zmniejszenie kosztów energii i tym samym wspierają rozwój gospodarczy. Jesteśmy doświadczonym i zaufanym ekspertem, który pomaga samorządom terytorialnym i przedsiębiorstwom przy realizacji tego typu projektów.

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Realizacja inwestycji OZE

Pomagamy w doborze parametrów instalacji, uwzględniając aspekty ekonomiczne, techniczne i użytkowe.

Realizujemy kompleksowo inwestycje z optymalnie dobranymi założeniami, a także finansujemy wybrane projekty. 

finansowanie inwestycji OZE

Przygotowujemy pełną dokumentację niezbędną przy aplikowaniu
o finansowanie inwestycji z funduszy krajowych i unijnych.

Prowadzimy działania promocyjne i informacyjne wśród mieszkańców i osób zainteresowanych budową instalacji OZE.

Monitorujemy efekty zrealizowanych inwestycji i w razie potrzeby proponujemy modyfikacje w funkcjonowaniu instalacji dla zwiększenia efektywności ich działania.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

doradztwo strategiczne dla oze

Opracowujemy oceny rzeczywistych i możliwych zysków energetycznych
i ekonomicznych instalacji OZE. Na bazie zebranych informacji przygotowujemy koncepcję techniczno - ekonomiczną instalacji.

Prowadzimy audyty istniejących instalacji OZE. Oceniamy stan techniczny oraz poprawność wykonania instalacji. Monitorujemy prace urządzeń. 

O szczegóły współpracy zapytaj naszych doradców