ProjektY i EkspertyzY

Realizujemy projekty dotowane ze środków krajowych i unijnych


W swoim dorobku mamy ponad 200 różnego rodzaju przedsięwzięć informacyjnych
i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

cel realizacji projektów krajowych i międzynarodowych

Poprzez realizację projektów edukacyjnych i informacyjnych podnosimy świadomość społeczną na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz skutków zmian klimatycznych. 

Nasze projekty wspierają także przedsiębiorstwa w realizacji strategii CSR-owych tak, aby w swojej działalności uwzględniały interesy społeczne i ochronę środowiska. 

Wspieramy działania w zakresie eliminacji barier rozwoju działań termomodernizacyjnych związanych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków, staramy się zmienić sposób myślenia odnośnie skutków zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych niskiej emisji, a także bierzemy udział w budowaniu krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią.

aktualności projektowe

Nasze projekty

E-ETAP

E-ETAP Podwyższenie kwalifikacji szerokiej grupy specjalistów ukraińskich wykonujących audyty energetyczne budynków
(Energy Efficiency Training and Auditing Project in Ukraine)

ENSMOV

Wsparcie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) 
(Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED)

FINEERGO-DOM

(Financing scheme for Energy Efficiency and Renewable energy Guaranteed in Deep renovation of building stock)

LABEL2020

Nowa etykieta energetyczna jako narzędzie wzrostu popytu i podaży na produkty energooszczędne
(New Label driving supply and demand of energy efficient products)

CA EED 

Działania wspólne wspierajace wdrażanie Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE
(Concerted Action EED - Support to Member States and paricipating countries for the implementation of the Energy Efficiency Directive)

CA RES

Działania wspólne wspierające wdrażanie Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
(Concerted Action supporting the transposition and implementation of Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (RES Directive))
  

iBROAD

     

Moja ścieżka w kierunku energooszczędnego domu. Opracowanie koncepcji Wytycznych Renowacji Budynków Mieszkalnych
(Beyond the Energy Performance Certificate)

Odoo text and image block
Odoo text and image block

iMPLEMENT

Poprawa lokalnej polityki energetyczno-klimatycznej poprzez system certyfikacji i zarządzania jakością
(European Energy Award)

ODYSSEE-MURE

Monitorowanie efektywności energetycznej w krajach UE, Norwegii, Serbii i Szwajcarii
(Comprehensive monitoring of efficiency trends and policy evaluation in EU countries, Norway, Serbia and Switzerland)

Odoo text and image block
Odoo image and text block

M-benefits

Ocena i komunikowanie wielorakich korzyści projektów efektywności energetycznej
(Multiple benefits of energy efficiency)

thermos

System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej
(Thermal Energy Resource Modelling and Optimisation System)

Odoo image and text block

Energia w MŚP

Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach

WEDISTRICT

Inteligentne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii
w miejskiej sieci ciepłowniczej i chłodniczej wspierające
zrównoważony styl życia

(Smart and local renewable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living)
 

LEAP4SME

Wsparcie państw członkowskich w zakresie polityki realizacji audytów energetycznych w MŚP

(Linking Energy Audit Policies to enhance and support SMEs towards energy efficiency)

COME RES

Energetyka obywatelska jako klucz do rozwoju wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetyki

(Community Energy for the uptake of renewables in the electricity sector. Connecting long-term visions with short-term actions)

  

Life małopolska

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

UP-STAIRS

Liderzy społeczności: Strukturyzacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji lokalnej oraz identyfikacja rozwiązań regulacyjnych wspierających innowacyjne technologie i modele biznesowe

(UP-lifting Communities: Structuring collective Action for Sustainable local Transition and Identifying Regulatory Solutions for adopting frontier technologies and disruptive business models)

  

deesme

Krajowe programy na rzecz efektywności energetycznej w MŚP

(National schemes for energy efficiency in SMEs)