Odoo image and text block

cykl konferencji efektywność energetyczna w budownictwie


Cykl 4 konferencji „Efektywność energetyczna w budownictwie”. Każda z konferencji przewidziana jest na min. 50 uczestników. 

Tematyka konferencji


 • Zaprezentowanie możliwości inwestycji modernizacyjnych w celu zoptymalizowania zużycia energii w obiektach już istniejących.

 • Zaprezentowanie korzyści wynikających z realizacji nowych inwestycji budowlanych efektywnych energetycznie

 • Omówienie aspektów prawnych – ustawa o efektywności energetycznej budynków > prawo budowalne > warunki techniczne jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie

 • Zaprezentowanie możliwości realizacji nowych inwestycji budowlanych, spełniających normy przewidziane do osiągnięcia w 2021 roku w Rozporządzeniu nt. warunków technicznych budynków i ich usytuowania.

 • Zaprezentowanie możliwości i przykładów finansowania inwestycji efektywnościowych w budownictwie z programów RPO, POŚ, LEMUR i innych.

 • Zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym można osiągnąć korzystny efekt energetyczny w obiekcie budowlanym.

 • Zaprezentowanie dobrych praktyk – obiektów już zrealizowanych i spełniających normy

 • Omówienie sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w aspekcie rozwoju budownictwa energooszczędnego.

 • Omówienie barier dla rozwoju budownictwa efektywnego energetycznie w Polsce.

 • Omówienie wyzwań jakie czekają budownictwo do roku 2021 i po roku 2021.

 • Omówienie roli IT i oprogramowania wspierającego projektowanie i realizację inwestycji Efektywnościowych.

 • Omówienie kwestii zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych, problemu niskiej emisji za które po części odpowiedzialne jest budownictwo.

 • Omówienie kwestii środowiskowych i ekologicznych w budownictwie.

 • Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – cykl życia produktu.

Zaproszeni eksperci:

Konferencja ma na celu skupienie specjalistów z różnych dziedzin i sektorów, związanych z rynkiem budowlanym, a więc potencjalnych inwestorów, wykonawców, producentów materiałów budowlanych, przedstawicieli administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego i innych. Dlatego zaproszeni do udziału w prelekcjach i panelach dyskusyjnych zostaną eksperci techniczni, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, producenci nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii, audytorzy i projektanci.

Grupa docelowa konferencji:

 • wykonawcy, projektanci, instalatorzy, konstruktorzy;

 • inwestorzy: deweloperzy, osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe;

 • producenci materiałów budowlanych i technologii;

 • producenci oprogramowania wspierającego proces projektowy i inwestycyjny;

 • branże powiązane, takie jak urbaniści, architekci krajobrazu, ect.

 • przedstawiciele administracji centralnej i JST


Odoo image and text block
Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia "Efektywność energetyczna w budownictwie" dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.