NEWSLETTER 

bądź na bieżąco

 

   Chcesz być na bieżąco z informacjami o efektywności energetycznej?

   Chcesz otrzymywać powiadomienia o dofinansowaniach? 
   Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i projektach?

       Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii przygotowali kalkulator grubości izolacji , czyli kolejne narzędzie wspomagające beneficjentów programu „Czyste Powietrze”. Kalkulator w prosty, intuicyjny sposób pozwala wyliczyć grubość izolacji termicznej budynku. Użytkownik ma możliwość wyboru modernizowanej przegrody (np. ściany zewnętrzne, dach, podłoga lub strop) oraz rodzaju planowanego ocieplenia (np. styropian, wełna mineralna, pianka czy granulat). Narzędzie zostało skonstruowane w ten sposób, żeby każdy mógł dobrać dla swojego obiektu odpowiednie parametry służące przeprowadzeniu termomodernizacji w celu spełnienia obowiązujących i przyszłych wymag ań technicznych (WT2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 r. zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

       Kalkulator powstał na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


       Kalkulator jest dostępny na stronie KAPE pod adresem:

       https://www.kalkulatorczystepowietrze.gov.pl


       Kalkulator jest pierwszym z narzędzi przygotowanych przez KAPE S.A. w ramach projektu "Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP)" prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu. Celem projektu jest poszerzanie świadomości w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej, a w szczególności promowanie przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.


       Więcej informacji nt. projektu można znaleźć pod adresem: 

       https://www.gov.pl/web/klimat/promowanie-audytow-energetycznych-w-msp


       Celem narzędzia stworzonego przez specjalistów KAPE S.A. jest uświadomienie przedsiębiorcom, jaki potencjał tkwi w energooszczędnych urządzeniach, które można stosować zamiast urządzeń nieefektywnych energetycznie. 

       W prosty sposób, nie wymagający umiejętności informatycznych, można oszacować ile energii i pieniędzy zostanie zaoszczędzone z tytułu stosowania urządzeń energooszczędnych typu: lodówka, komputer, telewizor, zmywarka, odkurzacz itp. Kalkulator obecnie umożliwia analizę energooszczędności dla 21 urządzeń z podziałem na kategorie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej np. biuro, usługi hotelowe, usługi oświatowe, sklep itp.


       Kalkulator jest dostępny na stronie KAPE pod adresem:

       https://www.kalkulator.kape.gov.pl

       Krajowa Agencja Poszanowania Energii organizuje konferencję pn. „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza”, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Warszawie.


       Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat innowacji w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza, poprzez umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy dostawcami technologii innowacyjnych a ich potencjalnymi odbiorcami.

       Program konferencji obejmuje cały obszar związany z przetwarzaniem energii, a więc: wytwarzanie, przesył, magazynowanie, dystrybucję i jej końcowe użytkowanie. Jednak przesłanie konferencji będzie skierowane głównie do końcowych użytkowników energii, a w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów i prosumentów.

       Miejsce konferencji: Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

       Konferencja współfinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

       Więcej informacji i program: INFORMACJE O KONFERENCJI
       REJESTRACJA - KLIKNIJ


       ZAPRASZAMY SERDECZNIE!