NEWSLETTER  

bądź na bieżąco

 

   Chcesz być na bieżąco z informacjami o efektywności energetycznej?

   Chcesz otrzymywać powiadomienia o dofinansowaniach? 
   Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i projektach?

          Przypominamy kadrze zarządzającej o zbliżającym się terminie wykonania obowiązkowego audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa w oparciu o normę PE-EN 16247. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procesem mającym na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Audyt powinien być sporządzony w oparciu o wytyczne art. 37 Ustawy o efektywności energetycznej i musi spełnić wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Wykonanie audytu stanowi podstawę do poinformowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

          Raport z audytu obejmuje m.in.:

          • Szczegółowy przegląd zużycia energii, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez Przedsiębiorstwo:

              - w budynkach lub zespołach budynków,

              - w instalacjach przemysłowych;

              - w transporcie,

          • Identyfikację obszarów znaczących strat,

          • Propozycje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ( działania, które mogą być podstawą pozyskania białych certyfikatów).

          Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.


          Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako podmiot niezależny, posiadający wiedzę oraz doświadczenie, wykonała już ponad 130 obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw w ramach obowiązywania ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Zaufały nam firmy z wielu branż, a dzięki wykonanym audytom nasi Klienci uzyskali wymierne korzyści (oszczędności) w zakresie zużycia energii oraz poprawy efektywności energetycznej w swoich przedsiębiorstwach.
          Wszystkich zainteresowanych współpracą z nami w tym zakresie zapraszamy do kontaktu:
          https://www.kape.gov.pl/page/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa#