NEWSLETTER

bądź na bieżąco

 

Chcesz być na bieżąco z informacjami o efektywności energetycznej?

Chcesz otrzymywać powiadomienia o dofinansowaniach?

Chcesz poznać sposoby na optymalizację energetyczną?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i projektach?

   17 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. a think tankiem Forum Energii na przygotowanie opracowania pod nazwą „Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca. Czyste powietrze poprzez czyste ciepło do 2030 roku”.

   Celem projektu jest zaplanowanie konkretnych działań, które pomogą Żywcowi poprawić jakość życia mieszkańców i pozyskać środki na modernizację ciepłownictwa. Mapa drogowa wyznaczy priorytetowy katalog działań, ich harmonogramy, wskaże koszty oraz określi kluczowych interesariuszy lokalnych i regionalnych (instytucje, organizacje i biznes, społeczności), a co najważniejsze – pokaże, przy jakich nakładach i kiedy jakość powietrza w Żywcu może się zmienić.

   W celu ustalenia szczegółów współpracy jeszcze przed podpisaniem umowy, tj. 13 czerwca spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz lokalnymi interesariuszami naszego opracowania, tj. Przedsiębiorstwem Cieplnym Ekoterm, Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii, Beskid Żywiec Sp. z o.o. oraz Browarem Żywiec. Po wstępnym zapoznaniu się przystąpiliśmy do działań związanych z pozyskiwaniem danych wejściowych do wykonywania analiz w ramach opracowania.

   W dn. 3 - 4 czerwca pracownicy KAPE (Arkadiusz Węglarz oraz Jędrzej Wójcik) spotkali się z Burmistrzem Żywca Antonim Szlagorem oraz przeprowadzili wywiady z pracownikami Urzędu Miasta na temat sposobu ogrzewania ich domów oraz stopnia ocieplenia ich budynków. Odbyli również rozmowy z przedstawicielami osiedli mieszkaniowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

   Pierwszym krokiem w projekcie będzie estymacja zużycia energii przez wszystkie budynki w Żywcu w celu dobrania odpowiednich scenariuszy termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania na przyjaźniejsze dla środowiska. Analizy będą oparte o wykonane wcześniej przez nas opracowanie, przygotowane na zlecenie Forum Energii, zatytułowane „Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa”.

   Celem analizy było zaproponowanie strategii dla ciepłownictwa, która poprawi jakość powietrza w Polsce i jednocześnie przyczyni się do redukcji emisji CO2 przy utrzymaniu kosztu ogrzewania na akceptowalnym społecznie poziomie.

   Strategiczna wizja ciepłownictwa musi obejmować nie tylko ciepłownictwo systemowe, ale również indywidualne źródła grzewcze, czyli ciepłownictwo niesystemowe. Oba są znaczącym konsumentem paliw – węgla, gazu i biomasy – w ilościach porównywalnych z energetyką zawodową. Dlatego też ich przyszłość powinna być rozpatrywana nie tylko w kategoriach środowiskowych, ale i energetycznych.
   Zmiany technologiczne w całym sektorze zaopatrzenia w ciepło, poza znaczącą poprawą jakości powietrza, wpłyną na polepszenie krajowego bilansu paliw oraz zmniejszą zależność kraju od importu surowców. Warto również zauważyć, że dobrze zaplanowana strategia wesprze funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Nowoczesny sektor ciepłownictwa będzie w przyszłości coraz silniej sprzęgnięty z KSE jako konsument energii, a także dostawca usług systemowych.

   Według Raportów WHO Miasto Żywiec zajęło w 2016 1., a w 2018 2. miejsce wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Dlatego też to właśnie Miasto Żywiec ma być pierwszą jednostką samorządu terytorialnego, dla której zaproponowane zostaną konkretne, dopasowane indywidualnie do potrzeb propozycje działań zmierzających do osiągnięcia realnych celów w zakresie zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza.
   Wyników analiz możemy spodziewać się pod koniec roku.

   Raport Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa Forum Energii do pobrania tu:

   Więcej informacji o współpracy:

   Miasto Żywiec i Forum Energii do końca roku wspólnie opracują plan działań dla wyeliminowania smogu
   Miasto Żywiec i Forum Energii stworzą antysmogową mapę drogową


             Przetworzenie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną jest możliwe w instalacjach fotowoltaicznych. W tym celu pojedyncze ogniwa łączy się w całe moduły, które następnie tworzą panele fotowoltaiczne.

             Moc pojedynczego ogniwa wynosi na ogół kilka Wattów, natomiast modułu – do około 250–300 W. Moc panelu zależy bezpośrednio od ilości modułów, z których się  składa. Panele można dalej łączyć ze sobą, aby uzyskać planowaną produkcję energii.

             Instalacja fotowoltaiczna (ogniwo – moduł – panel)

             Panele fotowoltaiczne (PV) montuje się najczęściej:
             - na dachach budynków,
             - podwiesza na ścianach zewnętrznych budynków,
             - na specjalnie temu dedykowanych konstrukcjach.
              
             Schemat działania sytemu fotowoltaicznego [1]
             Budowa ogniwa fotowoltaicznego

             Większość ogniw fotowoltaicznych zbudowanych jest z krzemu. Wyróżniamy ogniwa:
             *monokrystaliczne
                     - zbudowane z ogniw powstałych z dużego monokryształu krzemu
                     - zazwyczaj barwy ciemnoniebieskiej lub czarnej
                     - wykonane z płytek o przekroju kołowym, które następnie są przycinane do przekroju kwadratowego
                   - cechuje je nieznacznie większa sprawność niż panele polikrystaliczne, co przekłada się na mniejszą powierzchnię potrzebną do zainstalowania takiej samej mocy
                     - ze względu na wysoką jakość materiału półprzewodnikowego ogniwa tego typu są stosunkowo drogie
              *polikrystaliczne
                     - składają się z ogniw powstałych z polikrystalicznego krzemu
                     - barwy niebieskiej
                     - wytwarzane są w procesie odlewania, krzepnięcia kierunkowego lub techniki wzrostu węglowego
                     - charakteryzuje je wysoka odporność
                     - są łatwo dostępne i stosunkowo tanie [2]
             *amorficzne
                     - mają bordowy lub brązowy kolor
                     - wystarczy minimalna ich grubość aby promieniowanie słoneczne absorbowane było z dużo większą sprawnością niż w przypadku ogniw monokrystalicznych
                     - mogą być najbardziej opłacalnym ze stosowanych rozwiązań
             *CdTe
                 - inaczej cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne na bazie kadmu i telluru, których sprawność w warunkach laboratoryjnych może osiągać nawet 22,1 %
             *CIGS
             półprzewodnik wykonany ze stopu miedzi, indu, galu i selenu
                    - należą do ogniw cienkowarstwowych
                    - warstwa aktywna układów może być naniesiona na elastyczne podłoże np. folię plastikową             Rodzaje ogniw fotowoltaicznych [3]

             Rodzaje ogniw fotowoltaicznych [4]
              
             Sposoby łączenia paneli

             Panele można łączyć ze sobą, tak aby uzyskać planowaną moc szczytową, a co za tym idzie produkować odpowiednie ilości energii elektrycznej.

             Pojedyncze panele w instalacji fotowoltaiczne mogą być połączone:
             - szeregowo;
             - równolegle;
             - w sposób mieszany.

             Przy łączeniu szeregowym natężenie płynącego prądu ma wartość stałą. Ma to szczególne znaczenie przy częściowym zacienieniu panelu. Prąd płynący w jednej gałęzi jest wówczas znacząco ograniczany przez zacienione ogniwo, które stanowi swoistego rodzaju “wąskie gardło” dla produkcji energii elektrycznej w  tej konkretnej gałęzi.Schemat połączenia paneli

             W przypadku szeregowego połączenia paneli natężenie przepływającego prądu jest takie samo dla każdego panelu, a napięcie wypadkowe jest sumą napięć na każdym z paneli. W praktyce oznacza to, że prąd płynący w całej gałęzi (przez wszystkie ogniwa) warunkowany jest przez najniższą wartość prądu produkowaną przez którekolwiek z ogniw. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na moc generowaną na gałęzi.

             Ilość faktycznie uzyskiwanej energii jest zależna od wielu czynników. Najważniejszymi z nich są:
             - dostępność energii słonecznej;
             - ilość  i moc zainstalowanych paneli;
             - prawidłowość montażu i doboru urządzeń, a co za tym idzie, sprawność całkowita  systemu PV.

             Zasada działania

             Instalacje fotowoltaiczne są urządzeniami przekształcającymi energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Proces ten zachodzi za pomocą zjawiska fotowoltaicznego.

             Ogniwo fotowoltaiczne złożone jest z dwóch (usytuowanych warstwowo jeden na drugim) obszarów krzemu – typu n oraz typu p. Światło słoneczne padające na powierzchnię ogniwa złożone jest z fotonów, które po dotknięciu obszaru n przenikają do położonego niżej obszaru p. Na skutek powyższego dochodzi do przesunięcia elektronów do obszaru n, czego efektem jest powstanie przepływu prądu elektrycznego.

             Efekt fotowoltaiczny (żółtą kropką oznaczono foton, zieloną elektron) [5]

             Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały. Zatem aby korzystać z wytworzonej energii elektrycznej musi być zainstalowany falownik (inwerter), który zmieni prąd stały wytworzony z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny (przemienny) – wykorzystywany w gospodarstawach domowych.  [6]
             Rodzaje systemów PV

             Panele fotowoltaiczne mogą stanowić cześć oddzielnej sieci i nie być przyłączone do systemu elektroenergetycznego (tzw. “systemy wyspowe” – ang. offgrid). Taka instalacja fotowoltaiczna, poza panelami PV, wyposażona musi być w:

             - inwerter – sterujący pracą ogniw w celu ich synchronizacji oraz maksymalizacji produkcji energii elektrycznej;
             - akumulator – niezbędny do magazynowania energii w celu wykorzystywania jej później;
             - urządzenie kontrolujące poziom naładowania akumulatorów.

             Instalacja wyspowa

             Systemy PV mogą być również podłączone do sieci. Znika wtedy konieczność zakupu akumulatora, którego rolę zastępuje krajowa sieć energetyczna.

             Przyłącze do sieci elektroenergetycznej należy wyposażyć w liczniki energii pobranej i oddanej do sieci aby umożliwić rozliczenie z siecią wymienionej energii.

             Falownik zamienia produkowany w panelach prąd stały na prąd zmienny o odpowiednich dla systemu elektroenergetycznego parametrach.

             Instalacja sieciowa

             Rodzaje systemów PV

             PRZYPISY:
             1. https://i.ytimg.com/vi/myDjC_4SfzA/maxresdefault.jpg

             2. http://systemy-fotowoltaika.pl/roznica-miedzy-panelami-monokrystalicznymi-a-polikrystalicznymi/
             3. https://docplayer.pl/4233696-Technologia-produkcji-paneli-fotowoltaicznych.html
             4. https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/11/Fotowoltaika.pdf
             5. www.explainthatstuff.com
             6. http://globenergia.pl/abc-prosumenta/

                      Dobra jakość powietrza w miastach wymaga bardzo wielu działań. Jednym z nich jest ograniczanie niskiej emisji z transportu, który niezależnie od pory roku ma znaczący negatywny wpływ na stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.

                      Drogą do zmniejszenia emisji transportowych niewątpliwie jest obserwowany obecnie rozwój elektromobilności, który wynika zarówno z wymogów prawa, jak i podejmowania niezależnych inwestycji prośrodowiskowych. Kluczowe w tym aspekcie jest kompleksowe przeanalizowanie wszystkich zagadnień związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza i opracowanie optymalnej strategii działań podejmowanych w kolejnych latach.

                      Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie opracowania strategii rozwoju elektromobilności na swoim terenie.

                      Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji w wysokości:
                      •     dla miast małych i średnich do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł
                      •     dla miast dużych do100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł,
                      •     w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania brana jest pod uwagę liczba mieszkańców – do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich oraz do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych.
                      Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie: www.nfosigw.gov.pl

                      Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią oraz gospodarki niskoemisyjnej, oferuje pomoc w opracowaniu kompleksowej Strategii rozwoju elektromobilności w oparciu o analizę stanu obecnego i perspektyw rozwoju elektromobilności oraz w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (w szczególności fiszki – zarys strategii rozwoju elektromobilności). Zainteresowanych prosimy o kontakt.