Odoo image and text block

monitorowanie efektu ekologicznego

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, każdy Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS), zobowiązany jest do monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego przez okres 5 lat po zakończeniu przedsięwzięcia.
KAPE oferuje sporządzenie wymaganej przez NFOŚiGW dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji osiągniętej w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dofinansowanego w ramach Programu GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej lub Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Zobacz pełną ofertę dla administracji publicznej