Odoo image and text block

STEP-2-SPORT

Krok po kroku - modernizacja w w kierunku niemal zerowego zużycia energii w obiektach sportowych

(STEP-by-STEP renovation towards nearly zero energy SPORT buildings)

O projekcie

Cele

Projekt Step-2-Sport obejmuje obszar Inicjatyw Zintegrowanych zorientowanych na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w budynkach. Obejmuje modernizację istniejących obiektów sportowych poprzez ich renowację "krok po kroku" w kierunku uzyskania NZEB - "niemal zerowego zużycia energii". W Europie jest ponad 1,5 mln obiektów sportowych. Większość z nich powstała przed 1980 r. i niezbędna jest ich modernizacja. W ramach projektu zostaną przeprowadzone audyty energetyczne oraz certyfikaty jakości energetycznej w 22 pilotażowych obiektach sportowych w krajach: Szwecja, Polska, Portugalia, Włochy, Grecja i Bułgaria.

Cele szczegółowe to:

• podjęcie działań w pilotażowych budynkach sportowych w celu oszacowania zakresu modernizacji oraz określenia ich wskaźnika energetycznego;
• określenie harmonogramu prac w kierunku "NZEB" obiektach sportowych;
• ustalenie zbioru rekomendacji dla systemów certyfikacji UE dla obiektów sportowych;
• rozpowszechnianie rezultatów projektu w istniejących obiektach sportowych.

 Cele strategiczne to:

• zwiększenie liczby obiektów sportowych posiadających EPC;
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Czas trwania: 3 lata, od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Działania i rezultaty projektu

• ustalenie harmonogramu działania w kierunku uzyskania "NZEB" w europejskich obiektach sportowych;
• szkolenia techniczne dla właścicieli obiektów sportowych, sektora budowlanego, architektów; wizyty w pilotażowych budynkach;
• stworzenie elektronicznej platformy doradczej;
• stworzenie narzędzia analizy porównawczej skierowanego do menadżerów/właścicieli, dostarczającego odpowiednie rekomendacje i instrumenty służące sprawnemu uzyskaniu NZEB oraz EPC.

Konsorcjum projektu

 1. LEITAT Technological Center, Hiszpania

 2. Catalan Energy Institute (ICAEN), Hiszpania

 3. SPEED, Grecja

 4. Krajowa Agencja Poszanowania Energi S.A., Polska

 5. Skåne Energy Agency, Szwecja

 6. PICH, Hiszpania

 7. IPPOCRATE AS S.r.l. (IPPOenergy), Włochy

 8. The Bulgarian Construction Chamber (BCC), Bułgaria

 9. Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bułgaria

 10. ASEA, Włochy

 11. MedSOS, Grecja

 12. SELFENERGY, Portugali

kontakt

Joanna Ogrodniczuk

Kierownik projektu

e-mail: jogrodniczuk@kape.gov.pl