WSPARCIE TWORZENIA KLASTRÓW ENERGII

 

"Europejskie miasta zmagają się z różnymi wyzwaniami, które wymagają różnych reakcji. Miasta, które zawczasu podejmują działania, na pewno zobaczą najlepsze rezultaty własnych inwestycji na rzecz adaptacji. Póki co zaledwie kilka miast europejskich przygotowało strategie umożliwiające przystosowanie się do ‘nowych' warunków powstałych na skutek zmian klimatu, a realizacja projektów na razie ogranicza się do niewielkich projektów "

Ronan Uhel, szef programu systemów naturalnych i podatności na zagrożenia w EEA

oferta KAPE  

                                        KAPE wspiera rozwój klastrów energii na każdym etapie ich tworzenia. 

Odoo image and text block

SPOTKANIE SZKOLENIOWE

 

Wykonamy prezentację tematyki klastrów energii w zakresie:

 • prezentacja koncepcji funkcjonowania klastrów energii,

 • perspektywa finansowania klastrów energii,

 • omówienie potrzeb i ryzyka utworzenia klastra energii,

 • omówienie możliwości założenia klastrów energii.

działania doradcze

Oferujemy wsparcie w:

 • inicjowaniu zawiązania klastra energii,

 • przygotowaniu wzorów dokumentów np. listy intencyjne, porozumienia o współpracy, umowy klastra energii, umowy między członkami, itp.,

 • opracowaniu analiz oraz strategii funkcjonowania
  i rozwoju klastra energii,

 • organizowaniu prac administracyjnych, finansowych, badawczo-rozwojowych, informacyjno-promocyjnych, itp.,

 • planowaniu dalszych działań rozwojowych
  i monitorujących.

Odoo text and image block

Tematyką klastrów energii zajmuje się DZIAŁ PROJEKTÓW I EKSPERTYZ

Skontaktuj się z nami