WSPARCIE W TWORZENIU KLASTRÓW ENERGII

 

"Europejskie miasta zmagają się z różnymi wyzwaniami, które wymagają różnych reakcji. Miasta, które zawczasu podejmują działania, na pewno zobaczą najlepsze rezultaty własnych inwestycji na rzecz adaptacji. Póki co zaledwie kilka miast europejskich przygotowało strategie umożliwiające przystosowanie się do ‘nowych' warunków powstałych na skutek zmian klimatu, a realizacja projektów na razie ogranicza się do niewielkich projektów " 

Ronan Uhel, szef programu systemów naturalnych i podatności na zagrożenia w EEA

oferta KAPE  

                                        Wspieramy rozwój klastrów energii na każdym etapie ich tworzenia. 

Odoo image and text block

Dofinansowanie dla klastrów energii

 

Od 3 września 2018 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej w ramach POIiŚ Poddziałanie 1.1.1.

W ramach konkursu dodatkowe korzyści mogą uzyskać projekty realizowane przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii - specjalnie wydzielona kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć oraz dodatkowe punkty podczas oceny.

Więcej

Zapraszamy do współpracy

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) serdecznie zaprasza członków klastrów energii do współpracy przy projekcie PUBLEnEf, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.  Zachęcamy do podzielenia się z KAPE informacjami o Państwa trudnościach i wyzwaniach, przed którymi stanęli Państwo na etapie zakładania i rozwoju klastra energii.  Niezmiernie miło będzie nam, jeżeli dodatkowo zechcą Państwo podzielić się z nami rozwiązaniami, które wprowadzili Państwo w klastrach energii. 

Wspólnie możemy  stworzyć zbiór rozwiązań przydatnych podczas zawiązywania i rozwijania klastrów energii. 

Więcej

Odoo text and image block
Odoo image and text block

SPOTKANIE SZKOLENIOWE

 

Wykonamy prezentację tematyki klastrów energii w zakresie:

  • prezentacja koncepcji funkcjonowania klastrów energii,

  • perspektywa finansowania klastrów energii,

  • omówienie potrzeb i ryzyka utworzenia klastra energii,

  • omówienie możliwości założenia klastrów energii.

działania doradcze

Oferujemy wsparcie w:

  • inicjowaniu zawiązania klastra energii,

  • przygotowaniu wzorów dokumentów np. listy intencyjne, porozumienia o współpracy, umowy klastra energii, umowy między członkami, itp.,

  • opracowaniu analiz oraz strategii funkcjonowania  i rozwoju klastra energii,

  • organizowaniu prac administracyjnych, finansowych, badawczo-rozwojowych, informacyjno-promocyjnych, itp.,

  • planowaniu dalszych działań rozwojowych i  monitorujących.

Odoo text and image block

Tematyką klastrów energii zajmuje się DZIAŁ PROJEKTÓW I EKSPERTYZ

Skontaktuj się z nami