Kadra zarządzająca KAPE

zbigniew szpak

prezes zarządu

 

Roman BaBut

Doradca Zarządu
ds. międzynarodowych

 

Arkadiusz Węglarz

Doradca Zarządu
ds. Gospodarki niskoemisyjnej

Ryszard Wnuk

doradca zarządu
ds. odnawialnych źródeł energii

karolina loth-babut

dyrektor zarządzający

dariusz koc

dyrektor zarządzający

michał Pierzchalski

dyrektor pracowni projektów budownictwa energooszczędnego

Michał Bar

z-ca dyrektora ds. przemysłu

dorota Pierzchalska

z-ca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu

marta sikorska

p.o. kierownika ds. budownictwa

Antonina kaniszewska

kierownik ds. gospodarki niskoemisyjnej

adrian wasąg

p.o. kierownika biura doradców klienta


joanna Ogrodniczuk

kierownik działu projektów i ekspertyz

Łukasz zywar

kierownik biura w krakowie

andrzej chodyniecki

kierownik biura w szczecinie