Kadra zarządzająca KAPE

zbigniew szpak

PREZES Zarządu

 

Roman BaBut

Doradca Zarządu
ds. międzynarodowych


Arkadiusz Węglarz

Doradca Zarządu
ds. Gospodarki niskoemisyjneJ

Ryszard Wnuk

doradca zarządu
ds. odnawialnych źródeł energii

karolina loth-babut

dyrektor zarządzający

dariusz koc

dyrektor zarządzający

michał Pierzchalski

dyrektor pracowni projektów budownictwa energooszczędNego

dorota Pierzchalska

z-ca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu

marta sikorska

kierownik PROJEKTÓW ds. budownictwa

Antonina kaniszewska

kierownik ZESPOŁU ds. gospodarki niskoemisyjnej

adrian wasąg

kierownik biura WSPARCIA SPRZEDAŻY

joanna Ogrodniczuk

kierownik działu projektów i ekspertyz
 

Łukasz zywar

kierownik biura w krakowie