Kadra zarządzająca KAPE

zbigniew szpak

PREZES Zarządu

 

Roman BaBut

Doradca Zarządu
ds. międzynarodowych
 

 

Arkadiusz Węglarz

Doradca Zarządu
ds. Gospodarki niskoemisyjnej
 

Ryszard Wnuk

doradca zarządu
ds. odnawialnych źródeł energii
 

karolina loth-babut

dyrektor zarządzający

dariusz koc

dyrektor zarządzający

michał Pierzchalski

dyrektor pracowni projektów budownictwa energooszczędNego
 

dorota Pierzchalska

z-ca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu
 

marta sikorska

p.o. kierownika ds. budownictwa

Antonina kaniszewska

kierownik ds. gospodarki niskoemisyjnej
 

adrian wasąg

p.o. kierownika biura doradców klienta


joanna Ogrodniczuk

kierownik działu projektów i ekspertyz

Łukasz zywar

kierownik biura w krakowie

andrzej chodyniecki

kierownik biura w szczecinie