Kadra zarządzająca KAPE

RADOSŁAW RASAŁA

WICEPREZES Zarządu


 

Roman BaBut

Doradca Zarządu
ds. międzynarodowych


Arkadiusz Węglarz

Doradca Zarządu
ds. Gospodarki niskoemisyjneJ

Ryszard Wnuk

doradca zarządu
ds. odnawialnych źródeł energii

karolina loth-babut

dyrektor zarządzający

dariusz koc

dyrektor zarządzający

michał Pierzchalski

dyrektor pracowni projektów budownictwa energooszczędNego

marta sikorska

kierownik PROJEKTÓW ds. budownictwa


Antonina kaniszewska

kierownik ZESPOŁU ds. gospodarki niskoemisyjnej

adrian wasąg

kierownik biura WSPARCIA SPRZEDAŻY

joanna Ogrodniczuk

kierownik działu projektów i ekspertyz

Łukasz zywar

kierownik biura w krakowie