Kadra zarządzająca KAPE

Zbigniew szpak 

P.O. prezesa zarządu


 

Mariola Zmudzińska

Zastępca Prezesa Zarządu

Ryszard Wnuk

doradca zarządu
ds. odnawialnych
źródeł energii

Arkadiusz Węglarz

Doradca Zarządu
ds. Gospodarki niskoemisyjneJ

Roman BaBut

Doradca Zarządu
ds. międzynarodowych

Marek Litwinowicz 

dyrektor ds. Handlowych  

Zbigniew Kidawa

Z-ca dyrektora ds. handlowych

Piotr Piątkowski

dyrektor ds. Inwestycji w OZE i Oświetlenie

Anna Sapieha

kierownik biura Doradców Klienta

Antonina kaniszewska

kierownik ZESPOŁU
ds. gospodarki niskoemisyjnej

Marta Sikorska

kierownik ZESPOŁU
ds. Budownictwa

Marta Bąk

kierownik ZESPOŁU
ds. pozyskiwania Dofinansowań

karolina loth-babut 

dyrektor biura projektów i ekspertyz

joanna Ogrodniczuk

Zastępca Dyrektora biura projektów
i ekspertyz

Dariusz Koc 

dyrektor
ds. budownictwa
energooszczędnego

michał Pierzchalski

dyrektor pracowni projektów budownictwa energooszczędNego

adrian wasąg

kierownik biura WSPARCIA SPRZEDAŻY

Łukasz zywar

kierownik biura
w Krakowie