Kadra zarządzająca KAPE

Zbigniew
szpak
 

prezes zarządu 


Mariola Anna
Zmudzińska

WicePrezes Zarządu

karolina
loth-babut

dyrektor ZARzĄDZAJĄCY

Dariusz
Koc
 

dyrektor ZARZĄDZAJĄCY

Arkadiusz
Węglarz

Doradca Zarządu
ds. Gospodarki niskoemisyjneJ

KRZYSZTOF
SKOWROŃSKI

doradca zarządu,
dyrektor PROJEKTU ELENA

Roman
BaBut

Doradca Zarządu
ds. współpracy międzynarodowej

adrian
wasąg

DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO

michał
Pierzchalski

dyrektor pracowni budownictwa energooszczędNego

Antonina
kaniszewska

zastępca dyrektora, departament gospodarki niskoemisyjnej

joanna
Ogrodniczuk

Zastępca Dyrektora, departament projektów
i ekspertyz

Zbigniew
Kidawa

dyrektor
 DEPARTAMENT SPRZEDAŻY
I MARKETINGU

Marta
Piątkowska 

kierownik działu Budownictwo

Anna
Sapieha

kierownik biura
DS. BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

Łukasz
zywar

kierownik DZIAŁU PRZEMYSŁU, 
KIEROWNIK BIURA
w Krakowie

Marta
Bąk

kierownik DZIAŁU
pozyskiwania DofinansowaNIA