Inwestycje

  REALIZACJA I FINANSOWANIE INWESTYCJI efektywnościowych

  Kompleksowe wsparcie przy realizacji i finansowaniu projektów

   Kompleksowa realizacja i finansowanie inwestycji

   Realizujemy oraz finansujemy projekty inwestycyjne, których efektem jest obniżenie energochłonności. Strumień generowanych oszczędności pozwala, w perspektywie kilku lat, na pokrycie całkowitych kosztów inwestycji oraz zarządzania modernizowanym obszarem. W perspektywie ograniczania zewnętrznego dofinansowania inwestycji energooszczędnych w najbliższych latach, proponowana forma współpracy stanowić będzie jedną z najskuteczniejszych metod wspomagania realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej.

   Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA dokonuje kompleksowej oceny ryzyka finansowego i technicznego inwestycji, w tym oceny gwarancji osiągnięcia oszczędności zużycia i kosztów energii. Na tej podstawie podejmuje decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego. Projekty mogą obejmować praktycznie wszystkie rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych zarówno w sektorze przemysłowym, jak również w sektorze usługowym i publicznym
   .

   Rodzaje finansowanych inwestycji


   Formułę finansowania inwestycji strumieniem generowanych oszczędności można stosować m.in. dla:

   - modernizacji systemów oświetlenia wraz z wymianą źródeł światła,
   - przebudowy lub modernizacji budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (sprężone powietrzne, ciepło, chłód),
   - odzyskiwania energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych,
   - budowy lub modernizacji lokalnych źródeł ciepła wraz z zmianą typu paliwa,
   - optymalizacji procesów technologicznych w zakresie produkcji.

   Etapy współpracy z Działem Inwestycji


   1. Nieodpłatna weryfikacja planowanych działań Partnera związanych z efektywnością energetyczną.
   2. Szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna projektu.
   3. Określenie modelu finansowania projektu inwestycyjnego przy udziale Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA.
   4. Zawarcie umowy pomiędzy z Partnerem na kompleksową realizację inwestycji z określeniem formy rozliczeń
       rozłożonych w długoletnim okresie czasu, która przede wszystkim uwzględnia poziom generowanych oszczędności.