Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza

konferencja w warszawie, 12-13 grudnia 2019


Krajowa Agencja Poszanowania Energii organizuje konferencję pn. „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza”, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat innowacji w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza, poprzez umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy dostawcami technologii innowacyjnych a ich potencjalnymi odbiorcami.

Program konferencji obejmuje cały obszar związany z przetwarzaniem energii, a więc: wytwarzanie, przesył, magazynowanie, dystrybucję i jej końcowe użytkowanie. Jednak przesłanie konferencji będzie skierowane głównie do końcowych użytkowników energii, a w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów i prosumentów.

Miejsce konferencji: Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Konferencja współfinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INNOWACJE W OBSZARZE ENERGII

rejestracja

 

 

Odoo text and image block

Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych
i poprawy jakości powietrza

PATRONATY HonorowEPROGRAM KONFERENCJI

czwartek, 12 grudnia 2019 r.

Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

10:30 – 11:00

REJESTRACJA I KAWA

11:00 – 11:10

OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE GOŚCI

11:10 - 11:30

Jakie znaczenie mają innowacje dla polskiej gospodarki? – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

11:30 – 12:00

Trendy w zakresie innowacji w obszarze energii – Ministerstwo Energii

12:00 – 12:15

PRZERWA KAWOWA

12:15 – 13:45

      Innowacje w procesie wytwarzania, magazynowania i przesyłu

·       Perspektywy wykorzystania technologii wodorowej (energetyka wodorowa)

·       Zastosowanie ogniw paliwowych w lokalnej energetyce i transporcie

·       Innowacje w OZE (panele zintegrowane, urządzenia kompaktowe – pompa ciepła z wykorzystaniem solarnych źródeł energii) 

·       Produkcja energii z odpadów z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkularnej

·        Technologie minimalizujące oddziaływania na środowisko w produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy przy minimalizacji emisji substancji zanieczyszczających powietrze

·        Sytuacja i perspektywy rozwoju technologii magazynowania energii w Polsce

13:45 – 14:30

LUNCH

14:30 – 16:15

Przemysł i gminy (w tym budownictwo) – sesje równoległe

PANEL DYSKUSYJNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PANEL DYSKUSYJNY DLA GMIN

wykorzystanie energii odpadowej
- ograniczenie strat w procesie wykorzystania sprężonego powietrza, pary i chłodu
- systemy automatyki przemysłowej z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji
- systemy monitorowania zużycia energii

- systemy zarządzania energią
- nowoczesne materiały izolacyjne w budownictwie
- lokalne inteligentne sieci ciepłownicze
- modelowanie procesów bilansowania energii na małym obszarze
- domy drewniane jako przykład minimalizacji skumulowanej energii całkowitej

 

Prelegentami na obu sesjach będą przedstawiciele firm wdrażających innowacje w wyżej wymienionych obszarach

           Dyskusja na temat innowacji w energetyce i podsumowanie sesji tematycznych

19:00 UROCZYSTA KOLACJA


Piątek, 13 grudnia 2019 r.

 

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

09:30 – 10:00

REJESTRACJA I KAWA

10:00 – 10:30

Jak zmiany cen energii wpływają na innowacje w sektorze energetyki?

10:30 – 11:30

Źródła finansowania innowacji

·       Fundusze na innowacje oferowane w ramach programów zarządzanych przez NCBiR

·       Fundusze na innowacje oferowane w ramach programów zarządzanych przez NFOŚiGW

·       Rola funduszy europejskich w procesie wdrażania innowacji w obszarze energii w ujęciu ochrony środowiska

11:30 – 11:45

PRZERWA KAWOWA

11:45 – 13:15

Debata – jak wdrażać innowacje w obszarze energii?

Prowadzenie: Dr inż. Arkadiusz Węglarz

Uczestnicy:

·       Przedstawiciel Ministerstwa Energii

·       Przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

·       Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska,

·       Przedstawiciel NCBiR

·       Przedstawiciel  Politechniki Warszawskiej

·       Przedstawiciel przemysłu

13:15 – 13:30

PRZERWA NA KAWĘ

13:30 – 15:00

Innowacje w finansowaniu

·       Nowoczesne metody pozyskiwania kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne z rynku kapitałowego

·       Fundusze Venture Capital oraz Business Angels

·       Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe

·       BOŚ DM – Zielone obligacje

·       Blockchain

15:00 – 16:00

LUNCH

Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych
i poprawy jakości powietrza