Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza

konferencja w warszawie, 12-13 grudnia 2019


Krajowa Agencja Poszanowania Energii zorganizowała konferencję pn. „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza”, która odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Warszawie.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat innowacji w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza, poprzez umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy dostawcami technologii innowacyjnych a ich potencjalnymi odbiorcami.

Program konferencji objął cały obszar związany z przetwarzaniem energii, a więc: wytwarzanie, przesył, magazynowanie, dystrybucję i jej końcowe użytkowanie. Jednak przesłanie konferencji było skierowane głównie do końcowych użytkowników energii, a w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów i prosumentów.

Miejsce konferencji: Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Konferencja współfinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Transmisja dostępna jest TUTAJ

Odoo text and image block

PATRONATY HonorowEOdoo - Sample 1 for three columns


 

 


PROGRAM KONFERENCJI

czwartek, 12 grudnia 2019 r.

Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

10:30 – 11:00

REJESTRACJA I KAWA

11:00 – 11:10

POWITANIE GOŚCI - Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu KAPE S.A.

11:10 - 11:30

Otwarcie konferencji - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

11:30 – 12:00

Trendy w zakresie innowacji w obszarze energii - Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

12:00 – 12:15

PRZERWA NA KAWĘ

12:15 – 13:45

      Innowacje w procesie wytwarzania, magazynowania i przesyłu

·       Perspektywy wykorzystania technologii wodorowych MHPS w energetyce
- Damian Opłocki, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
 

·       Innowacyjne aspekty polskiego programu energetyki jądrowej
- Zbigniew Kubacki, Ministerstwo Aktywów Państwowych

·       Innowacje w OZE (panele zintegrowane, urządzenia kompaktowe-pompa ciepła z wykorzystaniem solarnych źródeł energii) - Ryszard Wnuk, Piotr Nowakowski, KAPE S.A.

·       Produkcja energii z odpadów z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkularnej
- dr inż. Krzysztof Dziedzic, Beskid Żywiec Sp. z o.o.

·        Technologie minimalizujące oddziaływania na środowisko w produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy przy minimalizacji emisji substancji zanieczyszczających powietrze - Janusz Fic, MPGK Krosno

·        Sytuacja i perspektywy rozwoju technologii magazynowania energii w Polsce
- Paweł Piotrowicz, Fundacja Kierunkowskaz

·        Podpisanie listu intencyjnego - ORLEN 

13:45 – 14:30

LUNCH

14:30 – 16:15

Przemysł i gminy (w tym budownictwo) – sesje równoległe

PANEL DYSKUSYJNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PANEL DYSKUSYJNY DLA GMIN

Prowadzenie panelu: Sebastian Gurgacz - KAPE S.A.

 - Odzysk ciepła z instalacji przemysłowych jako element dekarbonizacji systemów ciepłowniczych - Michał Dziennik, Veolia Energia Poznań SA  


- Perspektywy zastosowania samochodów elektrycznych
w przedsiębiorstwie - Janusz Grądzki, Fundacja Kierunkowskaz


- Modernizacja oświetlenia - Piotr Piątkowski, KAPE S.A.

Prowadzenie panelu: Antonina Kaniszewska - KAPE S.A.

- Systemy zarządzania energią - Marta Sikorska, KAPE S.A.

- Narzędzia do holistycznej optymalizacji energetyki lokalnej (Ciepło, Prąd, Odpady) - Karol Wawrzyniak, IDEA/Narodowe Centrum Badań Jądrowych

- Nowe podejście do drewna w budownictwie. Szansa i klucz do rozwiązania problemów środowiskowych i mieszkalnych w Polsce - Andrzej Schleser, Polskie Domy Drewniane S.A.

- Modelowanie sieci ciepłowniczej - Wojciech Stańczyk, KAPE S.A.

           Dyskusja na temat innowacji w energetyce i podsumowanie sesji tematycznych

19:00 UROCZYSTA KOLACJA


Piątek, 13 grudnia 2019 r.

 

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

09:30 – 10:00

REJESTRACJA I KAWA

10:00 – 10:30

Jak zmiany cen energii wpływają na innowacje w sektorze energetyki? - Maciej Bando, niezależny ekspert

10:30 – 11:30

Źródła finansowania innowacji

·       Fundusze na innowacje oferowane w ramach programów zarządzanych przez NCBiR 
- Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBiR

·       Fundusze na innowacje oferowane w ramach programów zarządzanych przez NFOŚiGW

·       Rola funduszy europejskich w procesie wdrażania innowacji w obszarze energii w ujęciu ochrony środowiska - Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej

11:30 – 11:45

PRZERWA NA KAWĘ

11:45 – 13:15

Debata – jak wdrażać innowacje w obszarze energii?

Prowadzenie: Dr inż. Arkadiusz Węglarz

Uczestnicy:

·         Przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych,

·         Wojciech Kamieniecki - Dyrektor NCBiR,

·         Antoni Szlagor - Burmistrz Miasta Żywiec,

·         Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej,

·         Henryk Kwapisz - Przedstawiciel przemysłu.

13:15 – 13:30

PRZERWA NA KAWĘ

13:30 – 15:00

Innowacje w finansowaniu

·          Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe
- Max Salamonowicz, Mazowiecka  Agencja Energetyczna

·          Zielone obligacje - Marek Łuczak, BOŚ Dom Maklerski

·          Innowacyjny instrument finansowy wspierający termomodernizację budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem modelu ESCO - projekt FinEEERo-Dom Horyzont2020 - Karolina Loth-Babut, KAPE S.A.

·          Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa       publiczno-prywatnego - dr Rafał Cieślak, radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

·          Wpływ regulacji UE na poziom kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz przemysłu, konsekwencje i szanse - Radosław Rasała, Wiceprezes Zarządu KAPE S.A.

15:00 – 16:00

LUNCH

materiały konferencyjne i Prezentacje

BROSZURA KONFERENCYJNA 

Perspektywy wykorzystania technologii wodorowych MHPS w energetyce  - Damian Opłocki, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

Innowacyjne aspekty polskiego programu energetyki jądrowej - Zbigniew Kubacki, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Innowacje w OZE (integracja systemów –energetyka prosumencka z OZE) - Ryszard Wnuk, Piotr Nowakowski, KAPE S.A.

Produkcja energii z odpadów z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkularnej - Krzysztof Dziedzic, Beskid Żywiec Sp. z o.o.

Technologie minimalizujące oddziaływania na środowisko w produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy przy minimalizacji emisji substancji zanieczyszczających powietrze - Janusz Fic, MPGK Krosno

Odzysk ciepła z instalacji przemysłowych jako element dekarbonizacji systemów ciepłowniczych - Michał Dziennik, Veolia Energia Poznań SA

Modernizacja oświetlenia - Piotr Piątkowski, KAPE S.A.

Systemy zarządzania energią - Marta Sikorska, KAPE S.A.

Modelowanie sieci ciepłowniczej - Wojciech Stańczyk, KAPE S.A.

NCBR wsparcie z POIR POWER POPC Konkursów międzynarodowych Strategicznych krajowych - Wojciech Kamieniecki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Fundusze na innowacje oferowane w ramach programów zarządzanych przez NFOŚiGW - Żanna Białek, Andrzej Muter, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe - Max Salamonowicz, Mazowiecka Agencja Energetyczna

Innowacyjny instrument finansowy wspierający termomodernizację budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem modelu ESCO - projekt FinEERG0-Dom, Horyzont2020 - Karolina Loth-Babut, KAPE S.A.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - Rafał Cieślak, radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego