Informacje dla akcjonariuszy

dANE rEJESTROWE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Adres: Centrum LIM

al. Jerozolimskie 65/79 

00-697 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców nr 16255

Kapitał akcyjny: 3 100 000 zł | NIP: 526-10-07-972 | REGON: 010753973


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A.

Zarząd Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. zwołuje na dzień 30 września 2020 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, piętro II, sala konferencyjna) Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pełna treść ogłoszenia wraz ze szczegółowym programem obrad do pobrania poniżej:

Porządek Obrad
    ZWZ KAPE

Zaloguj się aby zobaczyć informacje dla akcjonariuszy lub skontaktuj się z nami