Odoo image and text block


IMPLEMENT

Celem projektu IMPLEMENT jest wdrożenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award (eea) w Belgii Chorwacji, Grecji i Polsce.

O PROJEKCIE
MATERIAŁY PROJEKTOWE
KONTAKT

O projekcieW ramach projektu 30 pilotażowych gmin będzie dalej rozwijać i wdrażać swoją strategię klimatyczną i energetyczną, stosując standardy eea i powiązany z nimi katalog kryteriów wraz z kompleksowym zestawem zalecanych środków oszczędności energii i działań na rzecz klimatu. Akredytowani doradcy eea będą kierować i monitorować ciągły proces, podczas gdy certyfikacja zapewni, że gminy wdrożą swoje plany klimatyczne i energetyczne zgodnie z wysokimi standardami jakości. Doświadczenia i sukcesy gmin utorują drogę kolejnym gminom do przyłączenia się do eea.

 

4 główne cele projektu:

 

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award w czterech państwach członkowskich UE

Cztery pilotażowe kraje partnerskie wdrożą skuteczny międzynarodowy program zarządzania jakością służący realizacji lokalnej polityki klimatycznej. W celu zinstytucjonalizowania programu zostaną utworzone krajowe biura i komitety sterujące z udziałem zainteresowanych stron z różnych szczebli administracji.


Budowanie potencjału: wzmocnienie kompetencji gmin do wdrażania strategii klimatycznych opartych na zintegrowanych planach energetycznych i klimatycznych

Zespół energetyczny z każdej gminy przygotuje program polityki energetycznej (w sumie 30), który określi zestaw wiążących działań, budżetów i terminów na kolejne lata.

 

Mierzalne oszczędności energii, redukcja CO2 i kosztów, a także zwiększenie produkcji i zużycia energii odnawialnej w 30 pilotażowych gminach

W okresie objętym projektem 30 pilotażowych gmin otrzyma zewnętrzne wytyczne dotyczące praktycznej realizacji swojej polityki energetycznej. Gminy będą oceniać i planować działania w 6 obszarach działalności: rozwój i planowanie przestrzenne, budynki i obiekty gminne, energia, transport, organizacja wewnętrzna oraz komunikacja i współpraca.

 

Certyfikacja gmin zapewniająca standardy jakości i pozytywne uznanie
W ramach procesu eea, zadania realizowane przez zespoły energetyczne będą moderowane i weryfikowane przez akredytowanych  doradców energetycznych. Wszystkie osiągnięcia będą ocenione przez zewnętrznego audytora. W rezultacie gmina uzyska certyfikat eea i w zależności od stopnia spełnienia kryteriów systemu, zostanie przyznana Europejska Nagroda Energetyczna.

MATERIAŁY PROJEKTOWE 
 
 

DO POBRANIA

 

KONTAKTAnna Mazur

Kierownik Projektu

amazur@kape.gov.pl; projekty@kape.gov.pl

tel. 691 956 502