Odoo image and text block

iBROAD

Moja ścieżka w kierunku energooszczędnego domu. Opracowanie koncepcji Wytycznych Renowacji Budynków Mieszkalnych

(Beyond the Energy Performance Certificate)

ibroad-project.eu

 

 

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

 


Ankieta 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizuje obecnie w ramach programu Horyzont 2020 nowy projekt o akronimie iBRoad. Projekt proponuje rozwiązania typowych problemów pojawiających się podczas planowania termomodernizacji budynków mieszkalnych (brak wiedzy z zakresu fizyki budowli, problemy z finansowaniem inwestycji, zawiłości prawne) w postaci stworzenia Wytycznych Renowacji Budynków Mieszkalnych. Narzędzie pozwoli kompleksowo przeanalizować budynek i zapewni zindywidualizowane wytyczne dla renowacji (Plan iBRoad) przewidziane na długi okres czasu (15-20 lat). W projekt zaangażowanych jest 13 partnerów z 9 krajów Unii Europejskiej.

Zapraszamy na stronę internetową projektu http://ibroad-project.eu/

Zapraszamy także do wypełnienia ankiety. Jej wypełnienie pomoże nam zrozumieć potrzeby  i oczekiwania związane z projektem. Ankieta dostępna jest TUTAJ.


 


O PROJEKCIE

 


    Renowacja budynku jest złożonym i czasochłonnym procesem. Brak wiedzy na temat tego, co należy zrobić i w jakiej kolejności należy realizować poszczególne działania, stanowi jedną z największych przeszkód uniemożliwiających poprawę charakterystyki energetycznej budynków.

    Celem projektu iBRoad jest zlikwidowanie barier związanych z termomodernizacją poprzez opracowywanie Wytycznych Renowacji Budynków Mieszkalnych (Plan iBRoad). Będą one dotyczyły budynku, jako całości, zapewniając wytyczne renowacji dostosowane do indywidualnych potrzeb i przewidziane na długofalową perspektywę (15-20 lat). Istotą Planu iBRoad jest uwzględnienie potrzeb i specyficznej sytuacji mieszkańców (np. wieku, sytuacji finansowej, struktury gospodarstwa domowego i jego przewidywanego rozwoju, itd.) oraz zapobieganie ryzyku „blokowania” przyszłych rozwiązań renowacyjnych z powodu niskiej opłacalności.

    Plan iBRoad wykorzystuje informacje takie jak zużycie i produkcja energii, zrealizowane do tej pory prace konserwacyjne i projekt budynku.

    Projekt iBRoad analizuje konkretne przypadki termomodernizacji budynków mieszkalnych (realizacje w Niemczech, Francji, Belgii (Flandria)), w celu stworzenia uniwersalnej, zintegrowanej koncepcji modernizacji budynków mieszkalnych, wraz z instrumentami możliwymi do stosowania w różnych krajach Unii Europejskiej. 

    Wypracowane rozwiązania oraz narzędzia iBRoad będą testowane w Bułgarii, Polsce, Portugalii i Niemczech. Przewiduje się szkolenia dla audytorów, które będą źródłem informacji zwrotnej wykorzystywanej do analizy wykonalności i możliwości odtworzenia modelu w przypadku budynków innego typu i w innych państwach członkowskich UE. W celu zapewnienia jak największej skuteczności realizowanych w ramach projektu zadań, partnerzy projektu zaangażują interesariuszy na poziomie krajowym w Austrii, Belgii, Bułgarii, Niemczech, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii i Szwecji oraz na poziomie unijnym. 

    Przewidywane rezultaty projektu:

    • Umożliwienie przyjęcia przyszłych strategii zmierzających do poprawy wydajności energetycznej i dekarbonizacji dla budownictwa.

    • Popularyzacja głębokich termomodernizacji pojedynczych budynków.

    • Wspieranie konsumentów / użytkowników końcowych poprzez udzielanie konkretnych, indywidualnych porad dostosowanych do określonych potrzeb oraz proponowanie optymalnych strategii dla poszczególnych budynków z uwzględnieniem ich stanu finansowego i wykorzystania, szczególnych potrzeb i preferencji oraz odpowiednich możliwości.

    • Umożliwienie przejrzystego oszacowania oszczędności i kosztów z tytułu renowacji, zapewniającego tym samym wiarygodną ocenę charakterystyki energetycznej.

    • Monitorowanie dalszego funkcjonowania budynku w celu zagwarantowania zgodności zastosowanych środków z przepisami. 

    W projekt zaangażowanych jest 13 partnerów z 9 krajów Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020. 

                      KONTAKT

                       


                      Odoo image and text block

                      MARCIN DŁUŻEWSKI

                      Specjalista ds. efektywności energetycznej
                      mdluzewski@kape.gov.pl