SAMORZĄDY - gospodarka niskoemisyjna

 

 

oferta

dokumenty
strategiczne
budynki
energooszczędne

 

odnawialne
Źródła enerGii

 

TRANSPORT
ZEROEMISYJNY

 

"SŁOŃCE DLA GMINY" - fotowoltaika dla samorządów

 

BIAŁE
CERTYFIKATY

INWESTOR
ZASTĘPCZY

 

POZYSKIWANIE
DOFINANSOWANIA

 

KAPE
MONITORING

 

KLASTRY
ENERGII

 

Odoo image and text block

dokumenty strategiczne i Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania

Pomagamy samorządom w opracowaniu planów związanych z gospodarką niskoemisyjną i zaopatrzeniem w nośniki energii oraz przygotowaniu koncepcji monitorowania zużycia energii. Oferujemy JST do stosowania wypracowane przez nas rozwiązania i narzędzia pomagające w procesie zarządzania energią na szczeblu lokalnym.


energooszczędne budynki użyteczności publicznej, socjalne i komunalnE

Oferujemy kompleksową obsługę projektową w zakresie budowy budynków energooszczędnych i pasywnych, a także termomodernizacji istniejących obiektów.

projektowanie nowych budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych
termomodernizacja (w tym głęboka termomodernizacja) budynków
modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego
audyty energetyczne budynków
budownictwo socjalne i komunalneOdoo text and image block
Odoo image and text block

odnawialne źródła energii

Oferujemy wsparcie w zakresie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Doradzamy na poziomie strategicznym, finansowym oraz wykonawczym. W ramach oferowanych działań proponujemy:

 • kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki dla instalacji PV o mocy od 30 KW

 • opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz technicznej realizowanej inwestycji,

 • ocenę możliwych zysków energetycznych i ekonomicznych,

 • analizę źródeł finansowania oraz wsparcie w zbilansowaniu finansowym inwestycji,

 • pomoc przy przeprowadzeniu całej inwestycji,

 • ocenę poprawności wykonania instalacji OZE oraz jej zgodności z dokumentacją projekową,

 • monitoring uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych po realizacji inwestycji,

 • audyty instalacji OZE wraz z pomiarem i monitoringiem pracy instalacji oraz wskazaniem działań modernizacyjnych.


Czytaj więcej >

Transport ZEROemisyjny

Jednostkom Samorządu Terytorialnego oferujemy:

 • wsparcie w przygotowaniu strategii rozwoju elektromobilności

 • wsparcie działań przedinwestycyjnych w zakresie zakupu taboru (transport miejski oraz kolej) napędzanego wodorem

 • wsparcie działań przedinwestycyjnych w zakresie budowy stacji tankowania wodoru

Czytaj więcej >

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Słońce dla Gminy

Proponujemy program wspierający inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach administrowanych przez samorząd. Działania pilotażowe obejmą 10 instalacji fotowoltaicznych w różnych regionach Polski.

Finansowanie w formule ESCO - spłata inwestycji z wygenerowanych oszczędności. 


Czytaj więcej >

Białe Certyfikaty

Udzielamy naszym Klientom kompleksowego wsparcia w procesie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów. Współpracujemy w tym zakresie również z Jednostkami Samorządu Terytorialnego np. przy przedsięwzięciach termomodernizacyjnych budynków publicznych oraz komunalnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze systemu „białych certyfikatów”. KAPE proponuje szeroką pomoc w zakresie identyfikacji przedsięwzięć o odpowiednim potencjale oszczędności energii, przygotowania audytów efektywności energetycznej oraz składania wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej do URE.


Czytaj więcej >

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Inwestor Zastępczy

Oferujemy usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu FIDIC. Nasi inżynierowie i eksperci pomogą na każdym etapie inwestycji, od określenia celu i zakresu inwestycji, poprzez zapewnienie finansowania, wybór wykonawców, nadzór inwestorski, kończąc na odbiorach i rozliczeniu projektu z jednostką finansującą.


Czytaj więcej >

Pozyskiwanie dofinansowania

Łączymy wiedzę techniczną oraz ekonomiczną w celu optymalnego planowania przedsięwzięć oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Pomagamy w znalezieniu potencjalnych źródeł finansowania inwestycji, dopasowanych do planowanego przedsięwzięcia oraz typu przedsiębiorstwa, a także doradzamy w stworzeniu optymalnego montażu finansowego inwestycji.

Czytaj więcej >

Odoo text and image block
Odoo image and text block

KAPE Monitoring

KAPE monitoring to system dla nowych i istniejących budynków służący do zbierania, monitorowania i analizy danych o zużyciu energii w budynkach. Właściciel czy zarządca budynków korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej ma stały dostęp do informacji o monitorowanych mediach. Eksperci KAPE świadczą stałą pomoc poprzez analizowanie informacji oraz przygotowywanie i przekazywanie raportów z rekomendacjami działań przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii i poprawy komfortu użytkowania obiektów.

Współpracujemy z JST przy monitoringu budynków publicznych takich jak urzędy, szkoły, przedszkola.


Czytaj więcej >

klastry energii

KLASTER ENERGII jest to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. 

Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.


Czytaj więcej >

Odoo text and image block
   Odoo image and text block

   działania nieinwestycyjne

   • szkolenia dla przedstawicieli Władz Lokalnych, mieszkańców oraz przedsiębiorców z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dostępnych źródeł dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych oraz krajowych,

   • prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych oraz konkursów promujących działania mające na celu ograniczenie zmian klimatu,

   • monitoring i zarządzanie energią w gminach 

   Zainteresowanych gospodarką niskoemisyjną prosimy o kontakt:

   mgr inż Antonina Kaniszewska

   e-mail: dgn@kape.gov.pl