FINEERGO-DOM

(Financing scheme for Energy Efficiency and Renewable energy Guaranteed in Deep renovation of building stock)

www.fineergodom.eu


Aktualności


O Projekcie


materiały do pobrania

kontakt

aktualności

Odoo image and text block

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu w warszawie

12 czerwca 2019 r. w Warszawie, w siedzibie KAPE, odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum międzynarodowego projektu FinEERGo-Dom. Poprowadzili je przedstawiciele KAPE, która jest koordynatorem tego projektu.

O projekcie

FinEERGo-Dom to ambitny 4-letni projekt realizowany przez partnerów z ośmiu krajów europejskich, a koordynowany przez KAPE.

Jego celem jest wprowadzenie gwarantowanego schematu finansowania w sektorze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla głębokiej termomodernizacji budynków.

Partnerzy FinEERGo-Dom będą współpracowali z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za kwestie energetyczne oraz z potencjalnymi beneficjentami pomocy.

Zapraszamy na stronę projektu www.fineergodom.eu.

materiały do pobrania

Dostępne wkrótce

kontakt

ANNA MAZUR

amazur@kape.gov.pl