Odoo image and text block

finansowanie oze

Specjalizujemy się w doradztwie dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

W zakres działań wchodzi:

  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie technologii energii odnawialnych,
  • wsparcie merytoryczne oraz techniczne, w szczególności:
  • doradztwo ciepłownicze,
  • doradztwo elektroenergetyczne,
  • doradztwo na każdym etapie eksploatacji urządzeń odnawialnych źródeł energii,
  • na zlecenie klienta proponujemy również pomoc w negocjacjach przed podpisaniem umowy oraz przygotowanie raportów po realizacji przedsięwzięcia,

Oferta skierowana jest do:

  • jednosteki samorządu terytorialnego,
  • osób fizycznych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • spółdzielni mieszkaniowych.