Odoo image and text block

EU-MERCI

Sposoby poprawy efektywności energetycznej w przemyśle opracowane na podstawie rzeczywistych danych z krajów UE

(EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for effective implementation of polices and measures supporting energy efficiency in the Industry - EU-MERCI)


AKTUALNOŚCI


O projekcie


Materiały do pobrania


kontakt


AKTUALNOŚci

Odoo image and text block

#3 Newsletter 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym newsletterem EU-MERCI, w którym autorzy prezentują utworzoną w ramach projektu ogólnodostępną platformę online. 
Stworzona platforma zawiera bazę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w przemyśle oraz bibliotekę dobrych praktyk w wybranych sektorach przemysłu. Najnowszy numer newslettera dostępny jest TUTAJ.
Platforma projektu EU-MERCI dostępna jest TUTAJ

O projekcie

CELE

• wsparcie podmiotów z różnych sektorów przemysłu w skutecznej realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,

• uproszczenie przygotowania wniosków w ramach EEOs,

• wyposażenie instytucji weryfikujących wnioski w proste, jednolite instrumenty umożliwiające transparentną ich ocenę,

• dostarczenie decydentom politycznym w krajach UE rekomendacji i narzędzi do poprawy procesów w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych.

W ramach projektu zidentyfikowane zostaną najlepsze praktyki wdrażania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w Europie. Efektem projektu będzie wybór wzorcowych przedsięwzięć proefektywnościowych, jak również procedur, metod oraz instrumentów wspierających różne gałęzie przemysłu w skutecznym wdrażaniu w praktyce poprawy efektywności energetycznej procesów przemysłowych zarówno w aspekcie technicznym, jak i ekonomicznym.

Działania

• przegląd EEOs/ alternatywnych polityk w UE,
• stworzenie bazy danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności
• energetycznej,
• analiza dostępnych danych,
• opracowanie i ocena zebranych danych; dobre praktyki,
• scenariusze wdrażania najlepszych praktyk,
• rekomendacje weryfikacja wyników projektu w sektorze rolno-spożywczym.

MATERIAŁY do pobrania

kontakt  

Anna mazur

Kierownik projektu  

e-mail: amazur@kape.gov.pl