Ekspertyzy energetyczne 

Zapewniamy dobrą współpracę, terminowość, wiedzę merytoryczną
i doświadczenie, które
łącznie pozwalają uzyskać
oczekiwany efekt końcowy
  

Skontaktuj się z nami

EKSPERTYZY DLA RÓŻNYCH BRANŻ

Wykonujemy szczegółowe ekspertyzy dotyczące konkretnych zagadnień branżowych na potrzeby przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej, instytucji pozarządowych i szkolnictwa wyższego. W ciągu ostatnich 5 lat przygotowaliśmy około 30 takich dokumentów.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Nasze opracowania i analizy dotyczą polityki energetyczno-klimatycznej,  gospodarki niskoemisyjnej,  efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią, usług energetycznych, transportu niskoemisyjnego, a także związanych z tym efektów ekologicznych i energetycznych.

Zobacz pełną ofertę opracowania ekspertyz