optymalizacja zakupu i zużycia energii elektrycznej i gazu

 Zwiększaj efektywność zakupów i generuj oszczędności twojej firm y

Skontaktuj się z nami

Nasza oferta dotyczy zarówno procesów korzystnego zakupu mediów, jak również pozyskania koncesji na dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i gazem.

W zakres naszych usług wchodzą między innymi:

  • optymalizacja zakupu energii elektrycznej i gazu dla potrzeb całego przedsiębiorstwa,

  • analiza opłacalności uzyskania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej i świadczenia usług na rzecz odbiorców przyłączonych do sieci będącej własnością przedsiębiorstwa (dot. np galerii handlowych, stref ekonomicznych, klastrów, itp.)

  • kompleksowe wsparcie przy tworzeniu i funkcjonowaniu spółki obrotu.

optymalizacja Zakupu

Zakup energii elektrycznej i gazu to istotna pozycja na liście wydatków wielu przedsiębiorstw. Optymalizacja tych kosztów pozwala osiągnąć znaczące oszczędności.

Dzięki szczegółowej znajomości polskiego rynku energetycznego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych i finansowych, pomagamy klientom w generowaniu oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu stabilności dostaw energii na przestrzeni wielu lat.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Analiza opłacalności

Uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz świadczenia usług na rzecz odbiorców przyłączonych do sieci będącej jego własnością pozwala ograniczyć ryzyko związane z dużą zmiennością cen na rynku energii oraz wielkością zapotrzebowania przedsiębiorstwa.

 

Tworzenie Spółki obrotu

Korzystając z możliwości handlu energią (utworzenia tzw. spółki obrotu) przedsiębiorstwo może kupować energię od wytwórców i sprzedawać ją odbiorcom finalnym. Ceny i warunki transakcji są indywidualnie ustalane pomiędzy firmą sprzedającą, a kupującą lub wynikają z zasad jej zakupu.

Odoo text and image block

Zobacz pełną ofertę dla branży przemysłowej