odnawialne Źródła energii


Skontaktuj się z nami
Dobrze zaplanowane i zrealizowane inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą nie tylko wymierne efekty ekologiczne, ale wpływają na zmniejszenie kosztów energii i tym samym wspierają rozwój gospodarczy. Jesteśmy doświadczonym i zaufanym ekspertem, który pomaga samorządom terytorialnym i przedsiębiorstwom przy realizacji tego typu projektów.
Odoo image and text block

realizacja inwestycji Oze

Pomagamy w doborze instalacji, uwzględniając aspekty ekonomiczne, techniczne i użytkowe.

Przygotowujemy pełną dokumentację projektów.

Prowadzimy nadzór inwestorski w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.

finansowanie inwestycji OZE

Przygotowujemy pełną dokumentację niezbędną przy aplikowaniu o finansowanie inwestycji z funduszy krajowych i unijnych.

Prowadzimy działania promocyjne i informacyjne wśród mieszkańców i osób zainteresowanych budową instalacji OZE.

Monitorujemy efekty zrealizowanych inwestycji i w razie potrzeby proponujemy modyfikacje w funkcjonowaniu instalacji dla zwiększenia efektywności ich działania.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

doradztwo strategiczne w zakresie oze

Opracowujemy oceny rzeczywistych i możliwych zysków energetycznych i ekonomicznych instalacji OZE. Na bazie zebranych informacji przygotowujemy koncepcję techniczno - ekonomiczą instalacji.

Prowadzimy audyty istniejących instalacji OZE. Oceniamy stan techniczny oraz poprawność wykonania instalacji. Monitorujemy prace urządzeń.

Zobacz pełną ofertę dla gospodarki niskoemisyjnej