CIEPŁOWNICTWO

MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Doradzamy Przedsiębiorstwom Energetyki Cieplnej w zakresie dostosowania do wymogów Dyrektyw MCP i IED. Oferujemy kompleksowe doradztwo techniczno-finansowe przy inwestycjach w modernizację PEC-ów.

Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych

Odoo image and text block

KAPE jako Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych przedstawia koncepcję Kompleksowego doradztwa techniczno-finansowego przy inwestycjach w modernizację przedsiębiorstw energetyki cieplnej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP).

Skuteczna realizacja tak szerokiego procesu inwestycyjnego ma charakter lokalny (gminny, a rzadziej powiatowy). Wyłączenie lokalnych systemów ciepłowniczych może grozić katastrofą środowiskową i wzrostem skali wykluczenia energetycznego. Integracja projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w całej Polsce przyczyni się do osiągnięcia większych efektów niż tych, których wymaga ww. dyrektywa.

KOMPLEKSOWE DORADZTWO

Oferując przedsiębiorstwom energii cieplnej KOMPLEKSOWE DORADZTWO TECHNICZNO-FINANSOWE, KAPE wesprze proces przystosowania się do nowych regulacji, podnosząc jednocześnie konkurencyjność PEC na rynku krajowym.

Głównym celem koncepcji jest umożliwienie przeprowadzenia inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła nie tylko poprzez zapewnienie finansowania, ale również poprzez dostarczenie niezbędnych kompetencji w zakresie przygotowania i realizacji projektu. Możliwości i doświadczenie KAPE pozwalają na wsparcie PEC, koordynację i organizację całego procesu inwestycyjnego w roli partnera strategicznego, prowadzącego nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego na każdym jego etapie (od planowania, poprzez nadzór oraz rozliczenie).


KAPE GWARANTUJE INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO PEC.


Odoo text and image block

w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z

dr. inż. Sebastianem gurgaczem

sgurgacz@kape.gov.pl
E-MAIL

Pomożemy zmodernizować Twoje przedsiębiorstwo i dostosować je do wymogów unijnych


TEL. 22 626 09 10