CIEPŁOWNICTWO

MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Doradzamy Przedsiębiorstwom Energetyki Cieplnej w zakresie
dostosowania się do wymogów Dyrektyw MCP i IED.
Oferujemy kompleksowe doradztwo techniczno-finansowe przy modernizacjach PEC-ów.

Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych

Odoo image and text block

KAPE jako Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych przedstawia koncepcję Kompleksowego doradztwa techniczno-finansowego przy inwestycjach w modernizację przedsiębiorstw energetyki cieplnej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP).
Skuteczna realizacja tak szerokiego procesu inwestycyjnego ma charakter lokalny (gminny, a rzadziej powiatowy). Wyłączenie lokalnych systemów ciepłowniczych może grozić katastrofą środowiskową i wzrostem skali wykluczenia energetycznego. Integracja projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w całej Polsce przyczyni się do osiągnięcia większych efektów niż te, których wymaga ww. dyrektywa.

KOMPLEKSOWE DORADZTWO

Oferujemy Przedsiębiorstwom Energii Cieplnej
KOMPLEKSOWE DORADZTWO TECHNICZNO-FINANSOWE.
KAPE wesprze proces przystosowania się do nowych regulacji, podnosząc jednocześnie konkurencyjność PEC na rynku krajowym. 

Głównym celem koncepcji jest umożliwienie przeprowadzenia inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła nie tylko poprzez zapewnienie finansowania, ale również poprzez dostarczenie niezbędnych kompetencji w zakresie przygotowania i realizacji projektu. Możliwości i doświadczenie KAPE pozwalają na wsparcie PEC, koordynację i organizację całego procesu inwestycyjnego w roli partnera strategicznego, prowadzącego nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego na każdym jego etapie (od planowania, poprzez nadzór oraz rozliczenie).

KAPE GWARANTUJE INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO PEC.


Odoo text and image block

Zainteresowanych ofertą działu ciepłownictwo prosimy o kontakt:

e-mail: kape@kape.gov.pl        tel. +48 22 626 09 10

Pomożemy zmodernizować Twoje przedsiębiorstwo  
i dostosować je do wymogów unijnych