CIEPŁOWNICTWO

MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Kompleksowe usługi doradcze, projektowe i inżynierskie
z dofinansowaniem w ramach programu ELENA.

Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych

Odoo image and text block
Nasza firma jako Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych w ciepłownictwie, realizuje pakiet kompleksowych usług dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (PEC), współfinansowanych z programu ELENA (European Local Energy Assistance) i zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Zakładany efekt naszych działań to:
 • spełnienie wymogów emisyjnych Dyrektywy MCP,

 • pozyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,

 • zapewnienie odpowiedniego udziału OZE w układzie paliwowym źródła.

Wykonane przez nas kompleksowe analizy pomagają wybrać optymalny wariant modernizacji systemu ciepłowniczego, wykorzystując lokalne możliwości, takie jak:

 • ciepło odpadowe z przemysłu,

 • pompy ciepła,

 • geotermia,

 • kolektory słoneczne,

 • biomasa rolnicza i leśna,

 • paliwa z odpadów (RDF),

 • kogeneracja i trigeneracja,

 • akumulatory ciepła.

Analizy i opracowania wykonywane przez niezależnego eksperta, jakim jest KAPE ułatwiają podjęcie decyzji o wyborze kierunku dalszych działań.

Opracowane przez nas studia wykonalności zawierają między innymi:

 • weryfikację istniejącego i przyszłego bilansu ciepła,

 • analizę wariantową możliwych kierunków modernizacji,

 • pełną analizę ekonomiczną każdego z wariantów z wyborem wersji optymalnej.

Działania KAPE są objęte dofinansowaniem z programu ELENA do 70% ich wartości i zawierają pełen zestaw usług projektowych i inżynierskich. Dotyczy to również przygotowywanych przez nas audytów i wniosków o dofinansowanie inwestycji np. w ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.


Odoo text and image block

Broszura (plik do pobrania)
Program wsparcia małych i średnich
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej
(Program ELENA)

W ramach współpracy z producentami źródeł ciepła wykonujemy prace projektowe i inżynierskie, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
i przeprowadzenia przetargu oraz pełnimy nadzór nad realizowaną inwestycją. W szczególności jest to:

 • opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych dla ciepłowni oraz towarzyszących sieci cieplnych i innych,

 • pozyskanie niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień branżowych,

 • pozyskanie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę,

 • opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyboru wykonawcy inwestycji,

 • nadzór techniczny nad realizowaną inwestycją z funkcją inżyniera kontraktu.

Pomożemy zmodernizować Twoje źródło ciepła  
i dostosować je do wymogów klimatycznych