Odoo image and text block

Request2Action

Eliminacja barier rozwoju działań termomodernizacyjnych w budynkach 
(Removing barriers to low carbon retrofit by improving access to data and insight of the benefits to key market actors) 

O projekcie 

Cele

Podstawowym celem projektu jest wsparcie działań w zakresie eliminacji barier rozwoju działań termomodernizacyjnych związanych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków. 

Projekt dotyczy zagadnień związanych z wypracowaniem metod i procedur zapewnienia właścicielom i zarządcom budynków wysokiej jakości, kompleksowej i zintegrowanej usługi budowlanej w sposób całościowy obejmującej wszystkie działania związane z termomodernizacją budynków. Metody i procedury w tym ujęciu dotyczą kwestii organizacyjnych, jak również spełnienia wymagań jakościowych dla materiałów i robót budowlanych oraz instalacyjnych. 

Projekt dotyczy zatem działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem zasad współpracy pomiędzy wszystkimi aktorami na rynku usług związanych ze wzrostem efektywności wykorzystania energii w budynkach w celu zwiększenia ilości podejmowanych termomodernizacji oraz wzrostu ich jakości w celu maksymalnego wykorzystania potencjału w tym zakresie oraz uzyskanie maksymalnych redukcji emisji CO2. 

Istotnym celem projektu również jest opracowanie narzędzi i technik promocji, które będą mogły być wykorzystane w różnorodny sposób do promocji: 

• wśród właścicieli budynków/mieszkań zintegrowanej procedury prowadzącej od zaleceń SChE do działania inwestycyjnego realizującego te zalecenia, 

• wśród wykonawców robót budowlanych – zaangażowanych na dowolnym etapie w proces termomodernizacji – zintegrowanego podejścia do systemu zapewnienia dostaw i jakości usług budowlanych z wzajemnym rozpoznaniem ról i zadań podmiotów świadczących usługi, specjalistów budowlanych w zakresie zagadnień związanych z termomodernizacją w celu zapewnienia jakości i profesjonalizmu oraz zapewnienia gwarancji efektu dla właścicieli budynków.

   Wiecej informacji na stronie projektu: www.building-request.eu   

Kontakt


Ryszard Wnuk

Kierownik projektu

e-mail: rwnuk@kape.gov.pl