budownictwo

Optymalizacja energetyczna obiektów istniejących i nowo projektowanych

optymalizacja energetyczna budynków

Audyty energetyczne obiektów budowlanych
Termomodernizacje
Audyty oświetlenia
Pomiary termowizyjne
Odoo image and text block

audyty energetyczne budynków

Audyt energetyczny wskazuje najbardziej optymalny pod względem energetycznym i ekonomicznym możliwy do przeprowadzenia zakres prac modernizacyjnych w budynku, mający na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Czytaj więcej > 


Doradztwo energetyczne, pomiary termowizyjne i specjalistyczne obliczenia

Przeprowadzamy weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych mających wpływ na zapotrzebowanie na energię w budynku oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie oszczędności energii.

Czytaj więcej >

Odoo text and image block
Odoo image and text block

finansowanie

W ramach usług wykonujemy audyty energetyczne oraz inne opracowania zawierające analizy energetyczne, weryfikacje dokumentacji projektowej będące podstawą do uzyskania dofinansowania z funduszy środowiskowych
i programów strukturalnych:
• Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Regionalne Programy Operacyjne,
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
• System Białych Certyfikatów.

Działem kieruje

MGR inż. Marta Sikorska

ekspert ds. efektywności energetycznej w budownictwie


(+48 22) 626 09 10 wewn. 4323
tel.