BioENERGIA dla biznesu

Zwiększenie wykorzystania biopaliw stałych na cele energetyczne w sektorach gospodarki (przemyłu, rolnictwa oraz usług) – Bioenergia dla biznesu

(Uptake of Solid Bioenergy in European Commercial Sectors (Industry, Trade, Agricultural and Service Sectors) – Bioenergy for Business)

www.bioenergy4business.eu


Aktualności

o projekcie

Materiały do pobrania


kontakt


AKTUALNOŚCI

Informacja o możliwości sfinansowania Studiów Wykonalności kotłowni na biomasę (powyżej 100 kW)

W ramach projektu możliwe jest nieodpłatne wykonanie przez KAPE 3-4 Studiów Wykonalności przedsięwzięć budowy kotłowni na biomasę .

Wywiad z Herbertem Tretterem, ekspertem Austriackiej Agencji Energetycznej, na temat wykorzystania biomasy na cele energetyczne w kontekście realizacji projektu Bioenergy4Business - BioENERGIA dla biznesu

więcej...

O PROJEKCIE

Międzynarodowy projekt Bioenergy4Buisness wspomaga i promuje (częściowe) zastępowanie paliw kopalnych, (takich jak węgiel, olej opałowy, gaz) wykorzystywanych na cele grzewcze, biomasą (np. produkty uboczne przemysłu drzewnego, biomasa leśna, pelet, słoma i inne produkty pochodzenia rolniczego) w Unii Europejskiej oraz poza nią.

Bioenergy4Buisness prezentuje inwestorom i operatorom jak używać biomasę w sposób opłacalny i wydajnie energetycznie.

Projekt opiera się na trzech głównych filarach:

  • Użyciu rozsądnych modeli biznesowych i finansowych

  • Stworzeniu sprzyjających warunków

  • Uważnej ocenie i wdrażaniu wykorzystania biomasy, zarówno w ciepłownictwie jak i dla zastosowań dla potrzeb własnych

Najważniejsze cele:

  • Przekonanie interesantów o możliwościach, które są tworzone przez lokalne łańcuchy wartości dla bioenergii cieplnej  

  • Uświadomienie prawodawców o środkach politycznych, które mogą przyśpieszyć procesy technologiczne

Odbiorcy projektu:

  • Deweloperzy

  • Konsultanci

  • Operatorzy oraz pracownicy ciepłowni

  • Inżynierowie w zakładach ciepłowniczych oraz w sektorach gdzie wykorzystywana jest biomasa na cele grzewcze

Projekt, który łączy prawodawców i rynki!

Bioenergy4Business zachęca prawodawców do opracowywania ram polityki na rzecz zrównoważonej, dochodowej i wysokiej jakości ciepła z biomasy. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów OZE na rok 2020 w państwach członkowskich UE i otwiera drogę do wykorzystywania biomasy na cele ciepłownicze po roku 2020.

Obecnie przedsiębiorstwa europejskie są uzależnione od węgla, oleju opałowego i gazu, są często importowane z regionów niestabilnych politycznie. Bioenergy4Business pomaga przedsiębiorcom wykorzystywać znaczny potencjał gospodarczy i potencjał zrównoważonego rozwoju ciepła z biomasy jako realną alternatywę dla paliw kopalnych!)

Bioenergy4Business to projekt finansowany w ramach programu ramowego Horizon 2020 Unii Europejskiej.

Czas trwania: 1 stycznia 2015 - 31 sierpnia 2017

Więcej na stronie www.bioenergy4business.eu

Materiały do pobrania 

Kontakt

Ryszard Wnuk

Kierownik projektu

e-mail: rwnuk@kape.gov.pl