Odoo image and text block

badania termowizyjne

Wykonujemy specjalistyczne badania termowizyjne pozwalające na identyfikację wad budynku.

Metoda pomiarów termowizyjnych polega na przedstawieniu rozkładu temperatury powierzchni przez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej.

Badania termowizyjne pozwalają na:

·                ocenę jakości wykonania przegród budowlanych,

·                identyfikacje wad budowlanych,

·                wykrywanie miejsc występowania mostków cieplnych,

·                wykrywanie miejsc występowania zawilgoceń,
·            wykrywanie miejsc występowania awarii instalacji w budynku.

Na podstawie wykonanych zdjęć termowizyjnych można zidentyfikować miejsca o niższych temperaturach charakteryzujące znacznymi stratami ciepła w budynku.

W ramach usługi wykonujemy pomiary termowizyjne na miejscu oraz przygotowujemy raport z oceną i zaleceniami.