Odoo image and text block

Autobus energetyczny

Autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu.

www.autobusenergetyczny.pl

o PROJEKCIE

Autobus energetyczny czyli mobilne centrum informacyjno-edukacyjne to kampania edukacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku. 

Na potrzeby kampanii utworzono mobilne centrum informacyjno-edukacyjnego, znajdujące się w specjalistycznie wyposażonym i przeznaczonym do tych działań autobusie. Znalazły się w nim tablice informacyjne, makiety i modele urządzeń prezentujące działania na rzecz efektywności energetycznej, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędzania wody czy segregowania odpadów. Autobusem podróżują eksperci, którzy przekazują niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. Zadaniem mobilnego centrum jest docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin). 

W ramach realizacji projektu odwiedzimy co najmniej 200 gmin, weźmiemy udział w lokalnych i regionalnych wydarzeniach tematycznych a także konferencjach branżowych. Zbierzemy ciekawe inicjatywy lokalne i przygotujemy o nich fotokasty. Przeprowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej a także przekażemy pracownikom urzędów gmin informacje jak mogą oszczędzać energię tam, gdzie pracują.

 Czas trwania: 3 lata, od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie  www.autobusenergetyczny.pl

 KONTAKT

marta szymczak

Kierownik projektu

e-mail: mszymczak@kape.gov.pl