Audyt energetyczny budynku

W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie.
Audyty energetyczne, które przeprowadzamy mają na celu zmianę tej dysproporcji

Skontaktuj się z nami >

  pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku


  Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie. Wykonaliśmy audyty energetyczne i/lub koncepcje kompleksowej modernizacji gospodarki energetycznej obiektów takich, jak:  Budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  budynku Ministerstwa Gospodarki w Warszawie,  Sanatorium Włókniarz w Busku Zdroju, kompleksu szpitalnego Szpitala Kardiologicznego w Aninie, jak również całościową analizę techniczną i wielowariantową koncepcję modernizacji stolarki okiennej budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

  Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych budynków:

  • użyteczności publicznej,

  • mieszkalnych,

  • usługowych,

  • produkcyjnych.

  Audyt energetyczny budynku zawiera analizę ekonomiczno-energetyczną dla możliwych usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Celem przeprowadzenia audytu jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w budynku.
  Odoo text and image block
                Odoo image and text block

                Audyt energetyczny budynku stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych, takich jak:

                • programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

                • programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
                • regionalne programy operacyjne,

                • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

                • system białych certyfikatów .

                         Audyty obejmują wszystkie elementy, instalacje i urządzenia
                         związane ze zużyciem energii w budynkach:

                         • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
                         • okna,
                         • instalacje grzewcze,
                         • instalacje wentylacyjne,
                         • instalacje klimatyzacyjne,
                         • instalacje ciepłej wody użytkowej,
                         • oświetlenie,
                         • dźwigi osobowe i towarowe,
                         • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
                         • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
                         • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

                         W ramach audytu wykonujemy również na życzenie Klienta analizy mocy zamówionych, badania kamera termowizyjną oraz pomiary jakości energii elektrycznej.

                          Zobacz naszą pełną ofertę dla budownictwa