Odoo image and text block

ASSIST

Wspieranie gospodarstw domowych w oszczędzaniu energii

(Support Network for Household Energy Saving)

Aktualności


O projekcie

Materiały do pobrania


kontakt


Aktualności

Odoo image and text block

IIi SPOTKANIE KONSORCJUM
WARSZAWA, 7-8 MAJA 2018

Po roku, Partnerzy projektu ASSIST spotkali się w Warszawie w celu omówienia dotychczasowej współpracy oraz zaplanowaniu działań w kolejnych miesiącach.

Odoo image and text block

PANEL INTERESARIUSZY I SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO
WARSZAWA, 9 MARCA 2018

Podczas spotkania, uczestnicy spotkania omawiali działania, realizowane w ramach projektu ASSIST oraz sposób ich dostosowania w taki sposób aby przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu przynosiło największe efekty w gospodarstwach domowych w Polsce.

Odoo image and text block

II SPOTKANIE KONSORCJUM
GLOUCESTER, 14-15
LISTOPADA 2017

Pierwsze 6 miesięcy współpracy i działań przeciwko ubóstwu energetycznemu zostało podsumowane na II spotkaniu Partnerów projektu ASSIST, które odbyło się w Gloucester.

Odoo image and text block

I SPOTKANIE KONSORCJUM
RZYM, 15-16 MAJA 2017

1 maja rozpoczęliśmy pracę nad projektem ASSIST. Partnerzy projektu spotkali się w dniach 15-16 maja w Rzymie, w celu omówienia pierwszych kroków w ramach wspólnych działań.

O projekcie

Projekt ASSIST ma za zadanie poszerzać wiedzę na temat zagadnienia ubóstwa energetycznego w Europie, efektywnie przeciwdziałać problemowi za pomocą usług energetycznych, identyfikować najlepsze praktyki i potrzeby. W ramach projektu utworzona zostanie europejska sieć Doradców VCEA (Vulnerable Consumer Energy Advisors). Doradcy VCEA będą bezpośrednio kontaktować się z grupą docelową, aby wspierać rozwój usług energetycznych oraz zwiększać dostęp i podejmowanie działań wobec ubóstwa energetycznego. Podejmowane działania będą obejmowały m.in.: zbieranie danych statystycznych za pomocą kwestionariuszy, ankiet, bezpośrednich wywiadów i rozmów z grupą odbiorców. 

W ramach projektu odbędzie się szkolenie doradców wrażliwych odbiorców energii (VCEA), którzy następnie stworzą sieć doradców wrażliwych odbiorców energii (VCEA). Sieć będzie wspierać wrażliwych odbiorców oraz proponować im efektywne rozwiązania a także będzie rozwijać umiejętności Doradców VCEA, aby mogli oni coraz lepiej wspierać odbiorców wrażliwych i odbiorców narażonych na ubóstwo energetyczne. 

W każdym z 6 krajów uczestniczących w projekcie podejmowane będą działania, mające na celu weryfikację możliwości realizacji działań wspierających odbiorców wrażliwych oraz minimalizację ubóstwa energetycznego, np. poprzez redukcję rachunków za prąd i ciepło, lub lepsze zaspokajanie potrzeb energetycznych. Działania te będą uznane jako pilotażowe i pozwolą wysunąć wnioski, dzięki którym możliwe będzie zaproponowanie zmian w polityce Europy i poszczególnych krajów.

Projekt dostarczy wytycznych do kształtowania polityki europejskiej i polityk poszczególnych krajów, tak aby uwzględnić potrzeby i problemy płynące z ubóstwa energetycznego oraz od odbiorców wrażliwych a także da podwaliny do stworzenia krajowych Komitetów oraz międzynarodowego Komitetu VCSC.

Czas trwania: 3 lata, od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r.

materiały do pobrania

kontakt

Anna Wierzchołowska-dziedzic

Kierownik projektu

e-mail: awierzcholowska@kape.gov.pl