Nie trać ENERGII, zmień KLIMAT na KAPE!

Dołącz do nas!

Wyślij CV 

GRAFIK KOMPUTEROWY (praktyki)

Miejsce pracy: Warszawa (praca hybrydowa)

Zakres obowiązków: 

 • Przygotowywanie projektów graficznych na stronę www i do social mediów
 • Tworzenie form graficznych wykorzystywanych w działaniach komunikacyjnych firmy
 • Przygotowywanie grafik okolicznościowych
 • Projektowanie reklamy wizualnej (banery)

Wymagania: 

 • Znajomość programów graficznych typu Canva, GIMP, Inkscape
 • Posiadanie statusu studenta
 • Kreatywność i zaangażowanie
 • Zmysł estetyczny
 • Zainteresowanie aktualnymi trendami w projektowaniu graficznym
 • Zainteresowanie dobrymi praktykami UI/UX

Co możemy Ci zaoferować: 

 • Umowę o staż
 • Możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów i ekspertów 
 • Poznanie struktury i zasad działania firmy KAPE 
 • Możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce 
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się branży, w której zapotrzebowanie na specjalistów ciągle rośnie
 • Możliwość pracy częściowo zdalnej – lubimy wspólnie wypić kawę w biurze i zjeść dobre ciacho oraz pogłówkować nad projektami 😉

Informujemy, że administratorem danych jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem mailowym: daneosobowe@kape.gov.pl. Odbiorcą danych jest serwis e-recruiter oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.