Specjalista/Projektant ds. ciepłownictwa

Miejsce pracy: Warszawa

W związku z realizacją projektu ELENA (European Local Energy Assistance) poszukujemy do pracy specjalisty/projektanta ds. ciepłownictwa.

Zakres obowiązków:

Opracowywanie koncepcji i dokumentacji projektowych modernizacji ciepłowni o wielkości od 1 do 60 MW z ich dostosowaniem do wymogów wynikających z dyrektyw MCP, LCP oraz innych niezbędnych dla uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Wymagania:
•    umiejętność samodzielnej pracy na bazie posiadanej wiedzy i doświadczenia, na stanowisku projektanta / asystenta projektanta,

•    biegła i potwierdzona umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD (Autocad, Archicad, mile widziany Revit),

•    ukończone studia politechniczne w zakresie inżynierii środowiska ze specjalnością ciepłownictwo (nie wymagane ale mile widziane również
     na stano
wisku asystenta),

•    doświadczenie w projektowaniu źródeł ciepła o zróżnicowanych charakterze (kogeneracja gazowa, biomasa, RDF, OZE), 

•    wymogiem na stanowisku projektanta (nie dotyczy asystenta) jest posiadanie  uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
      w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

•    dodatkowym atutem jest znajomość rynku ciepłowniczego i ewentualny staż pracy w tym sektorze, 

•    prawo jazdy kat. B i gotowość odbywania częstych podróży,

•    łatwość pozyskiwania i utrzymywania relacji z klientami. 

Oferujemy:

•    umowę o pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku doradztwa i usług z obszaru efektywności energetycznej,

•    elastyczny czas pracy,

•    przyjazną atmosferę w pracy,

•    możliwość podnoszenia swoich kompetencji (udział w projektach, szkoleniach)

•    niezbędne narzędzia pracy ,

•    prywatną opiekę medyczną.

Przetwarzanie danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego. Kandydatom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

Wysłając CV wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO).  

Oświadczają Państwo, że zostali Państwo poinformowani, że administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

Aplikację prosimy przesyłać na maila: rekrutacja@kape.gov.pl (ogłoszenie ważne do 31 października 2020).