Specjalista ds. analiz finansowych

W pionie efektywności energetycznej

    Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jest firmą konsultingową, która świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej. Realizujemy szereg projektów międzynarodowych w ramach programów energetycznych Unii Europejskiej, a także projekty krajowe współfinansowane ze środków publicznych. KAPE S.A. ma na swoim koncie m.in. realizację kilkaset umów związanych z efektywnością energetyczną dla przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej. Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Specjalisty ds. analiz finansowych współpracującej z klientami w zakresie pozyskiwania dofinansowań na realizację projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych. 

     Zakres obowiązków:
 • wykonywanie analiz finansowych, ekonomiczno-społecznych oraz analiz popytu projektów inwestycyjnych,
 • sporządzanie analiz rentowności projektów inwestycyjnych oraz trwałości przedsięwzięć,
 • przygotowywanie kompletnych dokumentacji aplikacyjnych dotyczących dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków krajowych lub zagranicznych,
 • identyfikacja oraz pozyskiwanie danych i informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnych,
 • weryfikacja inwestycji pod kątem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania, 
 • bieżąca analiza dofinansowań dostępnych na rynku. 
     Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe,
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych oraz ekonomicznych projektów inwestycyjnych,
 • umiejętność przygotowywania prognoz finansowych podmiotów publicznych i prywatnych
 • doświadczenie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację inwestycji (dobrze widziane),
 • skrupulatność, zaangażowanie oraz chęć rozwoju osobistego i aktualizacji zdobytej wiedzy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
     Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę po okresie próbnym (3 miesiące),

 • praca w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku doradztwa i usług z obszaru efektywności energetycznej,

 • przyjazna atmosfera w pracy,

 • lokalizacja biura w ścisłym centrum Warszawy,

 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji (udział w projektach, szkoleniach),

 • niezbędne narzędzia pracy,

 • dofinansowanie do opieki medycznej.

  Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie C.V. do dnia 15 września 2020 roku na adres rekrutacja@kape.gov.pl.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

    

  Przetwarzanie danych osobowych

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Informacje o odbiorcach danych osobowych.

  Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego,

  Kandydatom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

  Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

  Wysyłając CV wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO).  

  Oświadczają Państwo, że zostali Państwo poinformowani, że administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.