Specjalista

W Dziale Projektów i Ekspertyz

Dział Projektów i Ekspertyz w Krajowej Agencji Poszanowania Energii realizujący projekty krajowe i międzynarodowe oraz przygotowujący ekspertyzy dotyczące rynku energii na potrzeby podmiotów publicznych i prywatnych poszukuje osoby do pracy w zespole na stanowisku Specjalista.

Zakres obowiązków:

 • udział w przygotowaniu ofert i realizacji usług doradczych;
 • udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, w tym wykonywanych w ramach programów Komisji Europejskiej, w szczególności:
                o    organizacja i udział w wydarzeniach projektowych w kraju i zagranicą (szkolenia, konferencje, spotkania),
                o    realizacja bieżących zadań projektowych,
                o    raportowanie,
                o    współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
poszukiwanie i pozyskiwanie partnerów zagranicznych do wspólnego przygotowania wniosków i realizacji projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria środowiska lub kierunki pokrewne),
 • 3 letnie-doświadczenie w pracy,  
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość środowiskowych zagadnień prawnych,
 • umiejętności analityczne,
 • komunikatywność i pomysłowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność edycji tekstu.
Oferujemy:
 • umowę o pracę

 • możliwość nabycia praktycznych umiejętności, wiedzy i doświadczenia,

 • opiekę merytoryczną,

 • współpracę z zespołem o wieloletnim doświadczeniu.

 • dofinansowanie do opieki medycznej i karty FitProfit.

  Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie C.V. do dnia 31 sierpnia 2019 roku na adres jogrodniczuk@kape.gov.pl.
  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

   

  Przetwarzanie danych osobowych

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Informacje o odbiorcach danych osobowych.

  Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego,

  Kandydatom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

  Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

  Wysyłając CV wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO).  

  Oświadczają Państwo, że zostali Państwo poinformowani, że administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.