Poszukujemy Przedstawiciela handlowego ds. efektywności energetycznej

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie nowych Klientów z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw energetyki cieplnej;

 • Profesjonalna obsługa Klientów w procesie sprzedaży, w szczególności doradztwo w zakresie oferowanych usług, w tym przede wszystkim szkoleń, audytów, doradztwa z zakresu efektywności energetycznej;

 • Negocjowanie i kontrola realizacji warunków współpracy;

 • Badania potrzeb Klientów i trendów rynkowych;

 • Realizowanie indywidualnego planu sprzedaży zgodnie ze standardami pracy Przedstawiciela Handlowego i przy ścisłej współpracy z Działem Wsparcia

 • Sprzedaży oraz Marketingiem;

 • Przygotowywanie ofert dla Klientów zgodnie z potrzebami i zapytaniami;

 • Monitorowanie działań konkurencji oraz zgłaszanie do Przełożonego propozycji nowych aktywności w ramach budowania sprzedaży;

 • Bieżące raportowanie podejmowanych działań oraz pozyskanych zamówień w systemie CRM;

 • Tworzenie statystyk i analiz;

 • Przygotowanie prezentacji i zestawień;

 • Nadzór nad płatnościami.


Wymagania:

 • Doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych w przedsiębiorstwach;

 • Znajomość trendów w obszarze efektywności energetycznej (ciepłownictwo, kogeneracja, instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, ect);

 • Doświadczenia w profesjonalnej obsłudze Klienta oraz sprzedaży – minimum 2 lata;

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii środowiska (ciepłownictwo, energetyka, lub na kierunkach energetycznych pokrewnych itp.);

 • Doświadczenie we współpracy ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami;

 • Umiejętność nawiązywania kontaktów i efektywnej komunikacji;

 • Nastawienia na osiąganie celów;

 • Samodzielność i determinacja w działaniu a jednocześnie umiejętność pracy w zespole;

 • Chęci poszukiwania i budowania kreatywnych rozwiązań;

 • Motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie technik sprzedaży;

 • Czynne prawo jazdy kat. B;

 • Gotowość do odbywania podróży służbowych.


Oferujemy:

 • Umowę o pracę;

 • Pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku doradztwa i usług z obszaru efektywności energetycznej;

 • Niezbędne szkolenia;

 • Niezbędne narzędzia pracy;

 • Dofinansowanie do opieki medycznej i karty FitProfit.Przetwarzanie danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego,

Kandydatom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

Wysłając CV wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO).  

Oświadczają Państwo, że zostali Państwo poinformowani, że administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.


Aplikację prosimy przesyłać na maila: rekrutacja@kape.gov.pl (w tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, na które składana jest aplikacja).