Aktualności Projektowe

Aktualności Projektowe w KAPE

KAPE dołącza do Europejskiej Sieci Badawczej Energetyki Obywatelskiej

października 2020

Rezultaty projektu

października 2020

szkolenie on-line

października 2020

zapraszamy na listopadowe warsztaty on-line

października 2020