zaproszenie na spotkanie dyskusyjne

„Ciepło z OZE – modele biznesowe, klastry – szanse i zagrożenia”

Celem spotkania jest przedstawienie modeli biznesowych inwestycji „biomasowych” w krajach uczestniczących w projekcie Bioenergy4Business i ich dyskusja w odniesieniu do polskich uwarunkowań. Zachęcamy też do zgłaszania Państwa wystąpień.

W czasie spotkania szczególnie liczymy na rozmowę nt. roli klastrów w rozwoju wykorzystania OZE do wytwarzania ciepła. Omówione zostaną także wnioski z ekspertyzy KAPE w tym zakresie. 

Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2017 r. o godz. 13:30 w KAPE, Centrum LIM, ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia i potwierdzenia uczestnictwa.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa - do pobrania TUTAJ .

Liczymy bardzo na obecność Państwa i udział w dyskusji.
Kontakt/informacje:

Ryszard Wnuk: rwnuk@kape.gov.pl; kom.: 691 956 507,
Piotr Nowakowski: pnowakowski@kape.gov.pl; kom.: 504 899 021

Materiały ze spotkania są już dostępne NA STRONIE PROJEKTU

spotkanie jest organizowane w ramach projektu

  Odoo text and image block

KLASTER ENERGII to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

poprzednie aktualności

projektowe