ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PILOTAŻU

M-BENEFITS

Standardowe podejście do projektów poprawy efektywności energetycznej zazwyczaj obejmuje wyłącznie aspekty energetyczne, które następnie determinują opłacalność inwestycji. Unikatowa metodyka M-Benefits przewiduje dodatkowo identyfikację i kwantyfikację nieenergetycznych korzyści towarzyszących działaniom poprawiającym efektywność energetyczną, które nierzadko znacząco poprawiają wynik ekonomiczny przedsięwzięcia.

W ramach realizacji projektu M-Benefits, KAPE przeprowadzi 7 projektów pilotażowych obejmujących całościową ocenę zidentyfikowanych w audycie określonego zakładu przemysłowego działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej (korzyści energetyczne i nieenergetyczne) z wykorzystaniem metodyki projektu M-Benefits (szczegółowy zakres pilotażu poniżej).

W związku z powyższym poszukujemy przedsiębiorstw skłonnych do włączenia się w Projekt i przeprowadzenia pilotażu jw. (wspólnie z KAPE). Przewidujemy realizację pilotażu w okresie: październik 2019 – czerwiec 2020.

Na całym etapie realizacji pilotażu KAPE oferuje: doradztwo i wsparcie w zakresie tematu, a ponadto:

  • Dostęp do materiałów i analiz projektowych,

  • Unikatową metodykę i narzędzia do analiz,

  • Merytoryczne szkolenia i warsztaty dla pracowników i osób zainteresowanych z zakresu metodyki M-Benefits.

Partycypacja w Projekcie i pilotażu nie niesie żadnych zobowiązań finansowych.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony, prosimy o kontakt:

Piotr Nowakowski – tel. 504 899 021, pnowakowski@kape.gov.pl

Ryszard Wnuk – tel. 691 956 507, rwnuk@kape.gov.pl 

Zakres pilotażu