Zapraszamy na Śniadanie Biznesowe

Start2Act

Zapraszamy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, nie starsze niż 5 lat na bezpłatne Śniadanie Biznesowe. Śniadanie odbędzie się w Warszawie.

Na Śniadaniu zaprezentujemy projekt Start2Act, który ma za zadanie wspierać przedsiębiorców w racjonalnym gospodarowaniu energią.

Udział w Śniadaniu umożliwi przedsiębiorstwu dalszy udział w projekcie i skorzystanie z bezpłatnych porad naszych ekspertów.

Śniadanie odbędzie się 11 maja w godz. 7.00-8.30 (ul. Zajęcza 15 w Warszawie) i organizowane jest we współpracy z Towarzystwem Biznesowym Warszawskim.

Chęć uczestniczenia w śniadaniu prosimy zgłaszać mailowo na adres: start2act@kape.gov.pl

Śniadania Biznesowe są elementem unijnego projektu „Start2Act”, który finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020. Jego celem jest angażowanie europejskich start-upów oraz nowopowstałych MŚP w działania prowadzące do użytkowania energii w sposób zrównoważony.

Odoo text and image block