ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU "EUROPEJSKI OKRĄGŁY STÓŁ"

WINWIND

Projekt WinWind zaprasza do wzięcia udziału w Europejskim Okrągłym Stole pt.: "Transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych mechanizmów sprzyjających rozwojowi społecznie akceptowalnej energetyki wiatrowej w całej Europie"

Kiedy: 17 czerwca 2019 r., 9:00-16.30

Gdzie: Umbria Regional Office, Rond-Point Schuman 14, Bruksela

Podczas spotkania omówione zostaną propozycje sposobów zwiększania akceptacji społecznej i angażowania społeczności lokalnych w projekty energetyki odnawialnej, ze szczególnym naciskiem na czynniki kształtujące społeczną akceptację dla energetyki wiatrowej w krajach europejskich. Dyskusja będzie obejmować również pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i jego wpływ na politykę i działania na szczeblu lokalnym, również w odniesieniu do aktywizacji mieszkańców i społeczności.


Zarejestruj się

Ponadto zaprezentowane zostaną Najlepsze Praktyki w zakresie efektywnej współpracy różnych osób i instytucji w celu realizacji projektów energetyki wiatrowej przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję aktywnego uczestnictwa w dyskusji i prezentacji własnych pomysłów i doświadczeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: info@winwind-project.eu

Zachęcamy do uczestnictwa!

 

Odoo CMS - a big picture