Wyzwania dla rozwoju energetyki wiatrowej związane z akceptacją społeczną

BROSZURA WINWIND

Właśnie ukazała się pierwsza broszura informacyjna projektu WinWind: „Wyzwania dla rozwoju energetyki wiatrowej związane z akceptacją społeczną”. W broszurze omówiono bariery i wyzwania dla energetyki wiatrowej występujące w trzech powiązanych ze sobą wymiarach zrównoważonego rozwoju, tj. środowisko, gospodarka i społeczeństwo. Szczególną uwagę poświęcono problemom występującym na szczeblu lokalnym m.in. partycypacji społecznej w projektach wiatrowych, kwestiom planistycznym oraz postrzeganiu skutków rozwoju tej gałęzi enegetyki przez mieszkańców.

Materiał w języku polskim dostępny jest TUTAJ.

Zachęcamy również do śledzenia oficjalnej strony projektu WinWind winwind-project.eu, gdzie znajdują aktualności związane z projektem i branżą energetyki wiatrowej.