WINWIND

WZROST AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ENERGETYKI WIATROWEJ

WinWind to międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej realizowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Projekt rozpoczęło spotkanie inicjujące partnerów projektu w Brukseli 16-17 października 2017 roku. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG Energy) oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

Głównym celem projektu WinWind jest ułatwianie wdrażania lądowej energetyki wiatrowej 
w regionach, które charakteryzują się niewielkimi mocami zainstalowanymi, mimo korzystnych warunków wietrznych poprzez zwiększenie akceptacji społecznej oraz wsparcia dla tej gałęzi energetyki. W ramach projektu zostaną poddane analizie lokalne społeczności w wybranych regionach. Określone zostaną ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, planistyczne/środowiskowe w celu zidentyfikowania przyczyn tak małych ilości siłowni wiatrowych.

Projekt ma na celu identyfikację kluczowych czynników stymulujących poziom akceptacji społecznej, jak również pobudzenie transferu dobrych praktyk w wymiarze lokalnym, regionalnym 
i międzynarodowym. Na koniec projektu, zebrane informacje i doświadczenia zostaną poddane analizie w celu przygotowania zestawu zaleceń dla ustawodawców, które przyczynią się do stworzenia stabilnych warunków dla rozwoju energetyki wiatrowej.

Projekt rozpoczął się 1 października 2017 roku i będzie trwał do 31 marca 2020. Konsorcjum projektu złożone jest z interdyscyplinarnej grupy 12 partnerów z 6 krajów, której koordynatorem jest Freie Universität Berlin. Partnerzy projektu to:

 • Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Hiszpania

 • Center for International Climate and Environmental Research (CICERO), Norwegia

 • Ecoazioni, Włochy

 • ECORYS españa, Hiszpania

 • ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Włochy

 • ICLEI European Secretariat (ICLEI)

 • Institute of Physical Energetics (IPE), Łotwa

 • Latvian Environmental Investment Fund (LEIF), Łotwa

 • Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), Norwegia

 • Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Polska

 • Seecon Ingenieure GmbH, Niemcy

Priorytetowym zadaniem jest utworzenie Krajowej Platformy Dyskusyjnej i Wymiany Informacji. Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w tej nieformalnej grupie. Uczestnictwo, wyrażone poprzez wypełnioną deklarację (DO POBRANIA TUTAJ) zapewni dostęp do materiałów, analiz i rezultatów projektu. Deklaracja nie niesie żadnych zobowiązań, ani skutków finansowych. Liczymy na opinie Państwa, doradztwo, a w miarę możliwości na uczestnictwo w spotkaniach lub warsztatach i innych formach dyskusji.

Więcej informacji NA STRONIE PROJEKTU