Webinarium "Poprawa efektywności energetycznej-ESCO PPP" - relacja

Fineergo-dom

    W dniu 12 sierpnia 2021 r. odbyło się webinarium ,,Poprawa efektywności energetycznej - ESCO PPP” zorganizowane przez Fundację Centrum PPP. Na spotkaniu zaprezentowano założenia Programu Priorytetowego NFOŚiGW, który ma zostać wdrożony jeszcze w tym roku. Na etapie pilotażu Program Priorytetowy będzie wspierał głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych realizowaną z wykorzystaniem kontraktów EPC i jest jednym z wyników projektu FinEERGo-Dom.

    W ramach wdrożenia projektów pilotażowych KAPE będzie doradzała podmiotom aplikującym o wsparcie. Zapraszamy do kontaktu z nami zarówno podmioty prywatne jak i JST zainteresowane udziałem w programie na adres mailowy fineergodom@kape.gov.pl.

    W najbliższych miesiącach planowane są kolejne spotkania o tej samej tematyce, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowaniach do śledzenia informacji na stronie internetowej KAPE i profilu na Facebooku.