WEBINARIUM ENERGETYKA OBYWATELSKA

COME RES

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne dotyczące funkcjonowania energetyki obywatelskiej w Polsce (klastry, spółdzielnie energetyczne, prosumenci)

Spotkanie ustanawia Platformę Dyskusyjną w ramach projektu Komisji Europejskiej COME RES Project – „Energetyka obywatelska jako klucz do rozwoju wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetyki. Integracja wizji długoterminowych z krótkoterminowymi działaniami”.

Zapraszamy decydentów, przedstawicieli władz lokalnych, instytucji wspomagających rozwój energetyki rozproszonej, branżowych stowarzyszeń i instytutów do dyskusji, wyrażenia opinii nt. potrzeb i oczekiwań wdrażających tę energetykę, a także przedstawiając ofertę projektów UE i narzędzi wspomagających przygotowanie inwestycji.

  • 27 stycznia 2021 r. (środa)

  • godz. 10:00 - 12:30

Spotkanie odbędzie się na platformie MS TEAMS (nie jest wymagane konto). Zapraszamy do rejestracji na stronie KAPE:

https://www.kape.gov.pl/.../uwarunkowania.../register

Odoo image and text block

O projekcie COME RES

Program spotkania